Starosta z absolutorium, na sesji mocno o szpitalu

27.05.2017   Autor: Paweł Różycki

Czwartkowa sesja Rady Powiatu Pilskiego stała pod znakiem udzielenia absolutoriom staroście, sprawozdania z wykonania budżetu oraz sytuacji pilskiego szpitala. Nie zabrakło sprzeczek i uszczypliwości.

Czwartkowa sesja to bez wątpienia jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku. Radni głosowali nad absolutorium dla zarządu powiatu. Po burzliwej dyskusji i wielu przepychankach słownych ostatecznie 16 radnych było za, 4 przeciw.

Staram się być wśród mieszkańców, staram się by nasze działania były pragmatyczne, roztropne, a inwestycje, które wykonujemy optymalne. Tak się złożyło, że rok 2016 był rokiem dużych przygotowań pod kątem programów unijnych – nie krył zadowolenia starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Kolejnym ważnym punktem minionej sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pilskiego w 2016 roku. Za największe osiągnięcie zarząd powiatu wymienia liczne inwestycje drogowe w tym wspólną inwestycję z miastem, czyli remont trasy na popularne Płotki. Radni koalicyjni szczycili się także inwestycjami w oświatę czy opiekę społeczną. Wymieniono tu na przykład rewitalizację zewnętrzną Domu Pomocy Społecznej w Pile. Co ważne udało się także zmniejszyć zadłużenie powiatu.

Jak zaznaczył Tomasz Pawłowski skarbnik powiatu najważniejszym wskaźnikiem jest zmniejszenie zadłużenia powiatu o 3 mln 400 tysięcy złotych. Mimo, że inwestycje były na poziomie roku 2015 to zadłużenie spadło. Natomiast co do wydatków i dochodów są one realizowane zgodnie z planem.

Ostatnim punktem, który wzbudził spore emocje było sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2016 oraz jego bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa. Szpital poprzedni rok zamknął stratą w wysokości prawie 1,5 miliona złotych. W lecznicy w ostatnim czasie zawiązał się także Komitet Obrony Szpitala. Szerzej o tej sprawie powiemy w poniedziałkowym wydaniu Informacji.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group