Oświadczenie marszałka w sprawie spalarni śmieci

27.09.2016   Autor: Redakcja
---

Marszałek Marek Woźniak nadesłał oświadczenie dotyczące spalarni śmieci w Pile. Po tym, jak jedna z gazet opublikowała artykuł o rzekomych planach budowy spalarni na Jadwiżynie - w Pile zawrzało.

W nadesłanym do redakcji oświadczeniu czytamy: - Na etapie przygotowywania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” zgłoszone zostały plany budowy kilkunastu lokalnych spalarni odpadów wykorzystywanych między innymi w ramach prac miejskich zakładów ciepłowniczych. Jako źródło paliwa wskazano odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych.

Instalacje te nie zostały jednak ujęte w projekcie WPGO 2022 oraz Planie inwestycyjnym - jako instalacje planowane, przewidywane do realizacji, ponieważ byłoby to niezgodne z wymaganiami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022.
Wymagania te dotyczą limitu w zakresie termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych na poziomie nie wyższym niż 30% w skali województwa. Limit ten wyczerpują już wybudowane na terenie województwa wielkopolskiego spalarnie w Poznaniu i Koninie.

W projekcie Planu znalazły się jedynie zapisy sygnalizujące ewentualną potrzebę budowy takich instalacji w przyszłości oraz lista zgłoszonych instalacji. Zapisy te jednak nie są podstawą do realizacji tych inwestycji, ani ich finansowania ze środków unijnych.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Pile (ITPO) została dwukrotnie zgłoszona przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła. Z ostatniego pisma w tej sprawie z dnia 18 marca br. wynika, że: „Projekt instalacji do termicznego odzysku energii z odpadów jest wspólnym projektem przygotowywanym przez Spółkę Altvater Piła Grupa Eneris oraz Miejską Energetykę Cieplną Piła Grupa ENEA, przy współudziale łączącego te elementy wspólnika jakim jest Miasto Piła. Lokalizacja przyszłej inwestycji planowana jest na terenie istniejącej węglowej kotłowni szczytowej Zachód, należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Pile przy ulicy Krzywej" - czytamy w oświadczeniu marszałka.

O sprawie pisaliśmy tu:
http://www.asta24.pl/2016/09/22/awantura-o-spalarnie-ktorej-mialo-byc/

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group