Starosta nagrodził za kulturę

15.12.2015   Autor: Redakcja

Starosta pilski co roku przyznaje nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

W 2015 roku wpłynęło 18 wniosków złożonych przez 17 podmiotów. Starosta pilski Franciszek Tamas postanowił wyróżnić 9 osób i podmiotów.

- Natura kultury jest niezwykła do tego stopnia, że gdy zabraknie nam rzeczy materialnych, rzeczy codziennego użytku, zostanie w nas tylko kultura. I ona wystarcza za wszystko - mówił podczas uroczystości starosta pilski Franciszek Tamas. - Dziś składamy podziękowania tym, którzy na co dzień starają się, żeby ta kultura u nas zagościła oraz tym wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że stoi ona w powiecie pilskim na tak wysokim poziomie - wychodzi do nas z każdej gminy, z każdej wsi.

Nagrodami Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury zostali uhonorowani:

  1. Ks. Jerzy Tadeusz Ranke - za integrację społeczności lokalnej, ochronę zabytków oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Małej Ojczyzny.

Ksiądz Jerzy Ranke jest od 2007 r. proboszczem parafii pw. Św. Wojciecha w Kruszewie. Od samego początku pracy w tej parafii podjął intensywne działania inwestycyjno-remontowe zabytkowego kościoła pw. św. Wojciecha w Kruszewie. Dzięki jego staraniom, wybudowany w latach 1928-1931 kościół, stał się „perełką” architektoniczną gminy Ujście i powiatu pilskiego. Ks. Jerzy Ranke czynnie uczestniczy w organizacji uroczystości gminnych, organizuje także festyny parafialne, Festiwal Piosenki Maryjnej oraz Turniej Piłki Nożnej „Lolek” dla uczniów szkół podstawowych z terenu parafii.

  1. Andrzej Tomaszewski – za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz promocję powiatu pilskiego w kraju i za granicą.

Andrzej Tomaszewski - artysta malarz, obecnie mieszka i tworzy w Pile. W latach 1967-1972 studiował malarstwo sztalugowe w PWSSP w Poznaniu, w pracowni prof. Stanisława Teisseyre'a, a malarstwo architektoniczne u prof. Zbigniewa Bednarowicza. Od 1974 roku bierze udział w konkursach, wystawach zbiorowych, a także organizuje pokazy indywidualne. W tym roku obchodził jubileusz 50-lecia twórczości. Malarstwo Andrzeja Tomaszewskiego to cenna lekcja, przeżycie nie tylko artystyczne, ale i duchowe. Jest osobą niezwykle pracowitą, z pasją i zaangażowaną w rozwój dorobku kulturalnego w powiecie pilskim i Wielkopolsce.

  1. Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol w Pile - za całokształt działalności kulturalnej, zaangażowanie i pasję w poszukiwaniu młodych talentów.

Rok 2015 jest 25. rokiem działalności Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol. Z okazji jubileuszu Fundacja wydała dwie książki, które społecznie opracowali, zredagowali i wydali - Zuzanna Przeworska i Jan Arski: „Agnieszko wróć!” (trzecie wydanie rozszerzone z utworami Agnieszki Bartol) oraz „Przygoda z Agnieszką” (z utworami 39 najwybitniejszych laureatów dwunastu edycji z lat 1991-2014 Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol). Fundacja organizuje Konkurs im. Agnieszki Bartol co dwa lata, przy współudziale Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile i Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Fundacja rozbudza zainteresowanie literaturą młodych ludzi, zajmuje się promocją literacko uzdolnionej młodzieży poprzez różnorodne formy działalności: konkursy, warsztaty, wydawnictwa. Dzięki jej staraniom, dwóm szkołom podstawowym, nadano imię Agnieszki Bartol - w Mirosławiu Ujskim (gmina Ujście) i w Chojnie (gmina Wronki).

  1. Lidia Bączkowska – za promocję literatury i czytelnictwa oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Lidia Bączkowska jest bibliotekarzem Biblioteki Publicznej Gminy Szydłowo, animatorem kultury. Od wielu lat inicjuje i organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Promuje książkę m.in. poprzez konkursy czytelnicze, plastyczne oraz inne formy jak np. ogólnopolskie akcje „Cała Polska czyta dzieciom” czy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”.

  1. Zespół Muzyczny AM – za integrację społeczności lokalnej oraz promocję powiatu pilskiego.

Zespół Muzyczny AM powstał w 2006 roku. Od początku liderem Zespołu jest Andrzej Kliczkowski (wokal, instrumenty klawiszowe, akordeon). Występuje on wspólnie z Sylwestrem Sellem (wokal, instrumenty klawiszowe, akordeon, saksofon). Oprócz typowej działalności w zakresie muzyki rozrywkowej, Zespół AM uświetnia masowe imprezy okolicznościowe organizowane m. in. przez Starostwo Powiatowe w Pile, a także koncertuje charytatywnie na rzecz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.

  1. Joanna Wyrwa-Krzyżańska – za upowszechnianie kultury, promocję literatury i czytelnictwa oraz promocję powiatu pilskiego.

Joanna Wyrwa-Krzyżańska, bibliotekoznawca i menedżer kultury, jako dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile obok zarządzania instytucją, w sposób kompleksowy buduje bazę książek elektronicznych. Za podejmowane działania, w bieżącym roku została uhonorowana Nagrodą Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej. Nagroda utworzona została w stulecie śmierci poetki w 2010 roku w Warszawie i promuje m. in. dokonania kulturowe kobiet. W wyniku działań podjętych przez Joannę Wyrwa-Krzyżańską zasoby biblioteki wzbogaciły się o 3 463 tytuły, dostępne on-line (ponad połowa rocznego zakupu książek tradycyjnych).

  1. Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile – za prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnianie kultury w powiecie pilskim.

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji (RCK-FE) w Pile prowadzi działalność kulturalną polegającą na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Piły, powiatu pilskiego, regionu oraz upowszechnianiu i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą. Misją RCK-FE są między innymi: promocja kultury i wychowanie przez sztukę, upowszechnianie i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, propagowanie wśród mieszkańców regionu idei świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze, integracja pokoleniowa w obrębie aktywnego uczestnictwa w ofercie kulturalnej, a także współpraca międzyinstytucjonalna w regionie, w kraju i za granicą.

  1. Sołectwo Walentynowo - za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, upowszechnianie tradycji i kultury ludowej oraz promocję powiatu pilskiego.

Mieszkańcy sołectwa Walentynowo (gm. Łobżenica) od wielu lat kultywują tradycje związane z uroczystymi obchodami dożynek. Tworzą, wykonane z niezwykłym pietyzmem, wieńce dożynkowe nawiązujące do dawnych tradycji ludowych i kultury krajeńskiej. W bieżącym roku wieniec z Walentynowa zdobył I miejsce na dożynkach gminno-powiatowych w Osieku nad Notecią oraz III miejsce, jako reprezentacja Powiatu Pilskiego, na dożynkach wojewódzkich. To kolejny sukces na arenie województwa ponieważ w 2013 roku wieniec z Walentynowa zdobył II miejsce, a w 2012 I miejsce.

  1. Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki” w Białośliwiu - za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, upowszechnianie tradycji kultury ludowej oraz integrację środowiska lokalnego.

Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki” w Białośliwiu istnieje od 1931 roku. Jest jedną z najstarszych, działających na terenie powiatu pilskiego, organizacji tego typu. Działa w strukturze Kółka Rolniczego w Białośliwiu. Prowadzi wśród kobiet wiejskich działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną. Obecnie do koła należy 53 członkiń. Są wśród nich panie w rożnym wieku, a godnym podkreślenia jest duży odsetek osób młodych. Wykazują się aktywnością we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach realizowanych przez lokalną społeczność. Przyczyniają się do integracji społeczności lokalnej i upowszechniania tradycji i kultury ludowej.

źródło: Starostwo Pilskie

Przeczytaj więcej o: budżet piły, nagrody za kulturę,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group