Za nami VII sesja RM Piły

28.04.2015   Autor: Redakcja

We wtorek, w miejskiej sali koncertowej odbyła się VII sesja Rady Miasta Piły.

Sesja rozpoczęła się pożegnaniem prezesów: Antoniego Serwackiego z MZK oraz Ksawerego Rynia z Tarpilu, którzy 30 kwietnia odchodzą na emeryturę. Potem odebrano ślubowanie od nowego radnego Rady Miasta Piły, Przemysława Gawrońskiego.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozpatrywania projektów uchwał wypłynęła sprawa pomysłu wyjścia Piły z powiatu. Swoje racje przedstawiał prezydent Piotr Głowski, senator Mieczysław Augustyn, wiceprezydent Krzysztof Szewc, radny Paweł Dahlke. Opinię na temat pomysłu wyraził również wicestarosta Stefan Piechocki.

Radni zajęli się projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piła.

Radni podjęli uchwały w sprawie sprzedaży: w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Poznańskiej 114 w Pile oraz w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. dr Franciszka Witaszka w Pile.

Podczas sesji radni przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Piła za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku".W kolejnym punkcie radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pilskiemu, w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Ośrodka Radioterapii oraz utworzenie oddziału onkologii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile. Wartość pomocy rzeczowej wynosi 83 709,86 zł. O sprawie pisaliśmy TU.

Radni wyrazili też zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Okólnej 32a w Pile; na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w rejonie ulic Glinianej i Przemysłowej w Pile.

Decyzją radnych w Pile powstała ul. Zachodnia. Taką nazwę nadano odcinkowi ulicy, przebiegającej od Al. Wojska Polskiego do ul. Krzywej.

Na sesji przyjęto zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat. Szczegóły TU. Uchwała została przyjęta przy trzech głosach wstrzymujących się.

Radni przyjęli również projektu uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 - 2024  oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Radni wysłuchali również dwóch sprawozdań: z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz z realizacji Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego.

W kolejnym punkcie przedstawiony został stan bezpieczeństwa w Pile, z punktu widzenia straży miejskiej i straży pożarnej. Punkt ten został przerwany, a sesja zakończona.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group