Ani mniej, ani więcej

12.12.2014   Autor: Redakcja
---

W Wałczu odbyło się ślubowanie burmistrza. Radni zdecydowali też, ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie oraz wybrali przewodniczącego i członków komisji.

Ślubowanie burmistrza radni przyjęli owacjami. Tak przyjemnie nie było jednak podczas całej sesji, zwłaszcza podczas ustalania wysokości wynagrodzenia burmistrz Bogusławy Towalewskiej. Dotychczas wynosiło ono 11.300 złotych. Propozycję utrzymania tej stawki złożył przewodniczący Zdzisław Ryder, ale nie zgodził się z to radny Adrian Zalewski. Zaproponował on, aby zmniejszyć wynagrodzenie do 8.500 zł. Wniosek nie przeszedł, a za utrzymaniem wynagrodzenia na poziomie 11.300 złotych głosowało 16 radnych.

Pozostała częœć sesji przebiegała pod znakiem przerw. Radni nie mogli wybrać składu komisji rewizyjnej i zanim udało się ją ukonstytuować, nie raz przerywano obrady. - Doszliśmy w końcu do porozumienia i część radnych zgodziła się uzupełnić jej skład, ale tylko tymczasowo. Cieszę się jednak, że udało nam się dojść do konsensusu – mówi Zdzisław Ryder, przewodniczący Rady Miasta Wałcz. Dlatego sesji nadzwyczajnej nie będzie.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej została Anna Ogonowska, a jej zastępcą Maciej Goszczyński. Z ustaleniem składu pozostałych nie było już problemu. Na czele Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki stanie Marek Giłka, a zastępcą będzie Jacek Karczewski. Obradom Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury przewodniczyć będzie Andrzej Ksepko. Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska został Andrzej Subocz, a zastępcą - Andrzej Kwiatkowski.

Była to przedostania sesja w tym roku. Pod koniec roku radni będą jeszcze debatowali nad przesunięciami w budżecie.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group