Przetarg na docieplenie budynków w Złotowie

11.02.2014   Autor: a.wasilenko
---

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” W ZŁOTOWIE ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o Regulamin określający zasady wyboru wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie
NA DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW METODĄ LEKKĄ MOKRĄ W SYSTEMIE CERESIT ZŁOTÓW - ul. Norwida 11, 13, 14

Opis budynków przewidzianych do dociepleń:

  • Norwida 11 - budynek 5-4 kondygnac.,2-segmentowy,78 mieszkań, kubatura 17873m3
  • Norwida 13 - budynek 5-4 kondygnac.,3-segmentowy,85 mieszkań, kubatura 22996 m3
  • Norwida 14 - budynek 5-3 kondygnac., 24 mieszkania, z poddaszem, kubatura 7334 m3

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne budynki, a nawet na poszczególne segmenty

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny oferty określane będą w granicach od 1 do 100 punktów
- kryterium ceny oferty netto do 70 pkt
- kryteria warunków dodatkowych 30 pkt

Kwota wadium dla poszczególnych budynków wynosi:

  • Norwida 11 – segment A - 7.000 zł / segment B - 9.500 zł
  • Norwida 13 – segment A - 6.000 zł / segment B - 5.200 zł / segment C - 7.000 zł
  • Norwida 14 - segment - 8.000 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty techniczne na poszczególne budynki zamieszczone będą na stronie internetowej Spółdzielni z możliwością pobrania w pliku PDF.

Przedmiary robót i kosztorysy ślepe można nabyć odpłatnie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie ul. Norwida 5 pokój nr 8 od dnia 13.02.2014r.we wtorki w godz. 700 - 1400 oraz w czwartki w godz. 700 – 1000

Koszt za komplet na 1 segment wynosi 50 zł.

Miejsce składania ofert:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Złotowie, 77-400 Złotów ul. Norwida 5 pokój nr 11 (sekretariat), w godz. od 800 do 1400 w dni robocze
Termin składania ofert: do dnia 10.03.2014r.
Termin wnoszenia wadium: 10.03.2014r. do 11.03.2014r. godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w Sali narad Spółdzielni „Piast” w Złotowie - II piętro dnia 11.03.2014r. o godz. 1100
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego do składania ofert.

Pracownikiem wyznaczonym do kontaktów z potencjalnymi wykonawcami jest Pani Marta Dziubarczyk tel. 67 263 34 51 we wtorki w godz. 7:00-14:00 oraz w czwartki w godz. 7:00- 10:00.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

[artykuł sponsorowany]

 

Przeczytaj więcej o: zlotow, przetarg,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group