Senator Szejnfeld w ocenie marszałka Grodzkiego

12.10.2023   Autor: Artykuł sponsorowany
318---896
Adam Szejnfeld w Senacie mijającej kadencji przygotował wiele autorskich ustaw, w tym 3 nazwane „Tarczami Szejnfelda”. Ustawy te, uchwalone przez Senat RP, zawierały przepisy mające na celu wspieranie obywateli, przedsiębiorców i pracowników w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.
"Tarcze Szejnfelda"  zakładały m.in.: odszkodowania dla firm zamykanych przez rząd w czasie lockdownu, prawo do zawieszenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników, proobywatelską interpretację prawa dla wszystkich, a więc dla każdego obywatela, a nie tylko „zwykłą” dla przedsiębiorców i podatników, wprowadzenie 100% odpłatności zasiłku chorobowego dla pracowników w razie choroby związanej z COVID-19 płaconego przez ZUS, skrócenie dla przedsiębiorców czasu zwrotu podatku VAT z 60 do 14 dni, a także pomoc państwa dla firm jednoosobowych oraz małych spółek. Zaproponował też ustawy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych a także zmniejszenia oraz zawieszenia podatku VAT w czasie trwającej hiperinflacji. Adam Szejnfeld przygotował  również wiele innych ustaw, w tym o zawieszeniu zakazu handlu w niedziele, był także autorem setek poprawek do ustaw rządowych i sejmowych, w tym ponad 400. poprawek do tzw. ustaw antycovidowych.
W swojej pracy senackiej może poszczyć się obecnością w 100% posiedzeń, ale co ważniejsze bardzo dużą aktywnością parlamentarną. W Senacie bowiem wystąpił 402 razy, podjął też aż 201 interwencji senatorskich. W tym czasie pracował jako wiceprzewodniczący w Komisji Gospodarki Narodowi i Innowacyjności, był też członkiem jednej z najważniejszych Komisji w Senacie, mianowicie Komisji Ustawodawczej. Jako przewodniczący prowadził też parce Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Poza aktywnością w komisjach senackich i w Zespole ds. MSP Adam Szejnfeld działał również w bardzo ważnych ze względu na wagę spraw zespołach takich jak: Parlamentarny Zespół ds. Prawa Elektrycznego, Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, Parlamentarny Zespół Dróg Wodnych oraz Wielkopolski Zespół Parlamentarny.
W mijającej kadencji, w uznaniu swojej pracy i działalności, senator Adam Szejnfeld otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. tytuł „Promotora Polski” Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, oraz „PPP Excellence” i „Europejski Lider PPP” od Europejskiej Fundacji Inwestycji Zrównoważonych. Był także nominowany do Konkursu „Osobowość Roku”, organizowanego przez kapitułę redakcji dziennika Głos Wielkopolski.
 
Pracę w Senacie senatora Adama Szejnfelda podsumował również prof. dr hab. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP. Adam Szejnfeld – mgr prawa, były działacz legalnej i podziemnej Solidarności, wieziony we Wronkach i Gębarzewie. W przeszłości sportowiec i działacz sportowy, przedsiębiorca, radny, burmistrz, poseł, europoseł, minister, a obecnie senator. Wcześniej w rządzie autor „Pakietu Szejnfelda”, zbioru przepisów ułatwiających życie obywatelom i działalność przedsiębiorcom, a teraz w Senacie trzech ustaw zwanych „Tarczami Szejnfelda”, mających na celu wspieranie obywateli, przedsiębiorców i pracowników w czasie kryzysu pandemii COVID-19. Odznaczony medalem Ministra Gospodarki, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność społeczną, zawodową i polityczną przez media i organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

fot. Adam Szejnfeld

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group