Ponad 5 mln zł dla wielkopolskich samorządów na politykę społeczną

23.05.2022   Autor: Redakcja
2345---51
„Senior+”, „Za życiem”, Rodzinne Domy Pomocy – to tylko jedne z wielu programów realizowanych w ramach polityki społecznej przez rząd. Dziś wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał samorządom dofinansowanie na łączną kwotę ponad 5 mln zł na realizację zadań w ramach programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W briefingu udział wzięli: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann oraz parlamentarzyści – Jadwiga Emilewicz oraz Bartłomiej Wróblewski.

- Dziękuję wszystkim samorządowcom za ich aktywność i za to, że tak składają wnioski o dofinansowanie w ramach tych programów. Dzięki temu możemy wspólnie realizować projekty w całej Wielkopolsce, które mają służyć jej mieszkańcom – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Jednym z podstawowych działań realizowanych w ramach polityki senioralnej w ostatnich latach jest Program Wieloletni „Senior+” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

– Program „Senior+” to wsparcie dla samorządów w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów i Klubów dla osób starszych. To naprawdę wyjątkowe miejsca. Seniorzy nie tylko spędzają w nich razem czas, ale mają też szansę na uczenie się nowych rzeczy, rozwijanie swoich pasji, uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach. I nie tylko. Dla wielu osób to drugi dom – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Od początku trwania programu „Senior+”, a więc od 2017 roku, do Wielkopolski trafiło łącznie ponad 30 mln zł, co pozwoliło na utworzenie blisko 2,5 tys. miejsc dla seniorów z całego regionu – podkreślił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

W ramach programu dofinansowanie otrzymały samorządy z naszego regionu:
· Gmina Wieleń - kwota dofinansowania 199 828 zł;
· Miasto Złotów - kwota dofinansowania 77 760 zł;

Na terenie województwa istnieją 94 placówki „Senior+” zapewniające 2454 miejsca.
- Bardzo ważna jest aktywizacja środowiska seniorów. Kolejne środki finansowe przekazane na funkcjonowanie Domów oraz Klubów Senior+ to bardzo dobra polityka prospołeczna, prosenioralna, którą od lat skutecznie realizujemy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Za każdym razem kiedy spotykam się z seniorami, widzę jak ważna jest to kwestia, żeby tworzyć seniorom przyjazne warunki do spędzania czasu – podkreślił minister Zbigniew Hoffmann.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” od 2017 r. do 2021 r. w Wielkopolsce utworzono 21 mieszkań chronionych dla 54 osób, przekazano na ten cel ponad 1,2 mln zł.

Dziś wojewoda wraz z minister rodziny i polityki społecznej przekazali dofinansowanie m.in. dla:
· Gminy Piła - kwota dofinansowania 64 098 zł;

Celem programu jest udzielanie wsparcia, dla osób legitymujących się orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2022 r. na dla województwa wielkopolskiego na tworzenie mieszkań chronionych przekazano ponad 2,2 mln zł. Planowane jest utworzenie 15 mieszkań dla 28 osób.

Poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia to cel programu rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Jego najważniejszym celem jest poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Forma usług opiekuńczych w postaci rodzinnego domu pomocy jest ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy społecznej. Łączna kwota dotacji na 2022 r. dla województwa wielkopolskiego na dofinansowanie to ponad 715 tys. zł.

fot. i opr. Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group