Pomoc dla uchodźców. Do Wielkopolski trafiło 58 mln zł [UKR]

28.04.2022   Autor: Redakcja
1329---98
Dwieście tysięcy obywateli Ukrainy trafiło po wybuchu wojny do Wielkopolski. Samorządy w naszym województwie na organizację pomocy uchodźcom dostały z budżetu 58 mln zł. Wojewoda dotychczasową pomoc Ukraińcom podsumował we wtorek w Pile .  
 
- Część z nich którzy uciekli przed wojną, uciekli przed bombami, uciekli przed śmiercią chce już w jakiś sposób zadomowić się w Polsce. I tutaj widać już też, że często już znajdują pracę, która daje im pewną stabilizację finansową, pozwala na organizację życia osobistego już niezależnie od tej pomocy, którą my świadczymy -
 mówi Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski. 
 
Wojewoda poinformował też, że wypłaty 300 zł jednorazowego zasiłku dla każdego uchodźcy już się rozpoczęły a do wielkopolskich samorządów trafiło 54 tys. wniosków o taką pomoc. Rząd przeznaczył na to 39 mln zł.  

Pracownicy wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kontaktują też uchodźców z pracodawcami z Anglii, Niemiec, Hiszpanii czy z Grecji i ułatwiają im podróż do tych krajów. Z 200 tys. Przebywających w Wielkopolsce uchodźców 45 proc. Przebywa  w Poznaniu i w powiecie poznańskim.  

***
Двісті тисяч громадян україни потрапили по спалаху війни до Великопольші. Самоврядування в нашім воєводстві, на організацію допомоги біженців , дістали з бюджету 58 млн злотих. Воєвода теперішню допомогу підрахував у вівторок в Пілі.
- Частина з них, які втікає від війни, втікає від бомб, втікає від смерті, хочуть вже у будь який спосіб оселитися в Польщі. І вже можна побачити, що часто вже знаходять роботу, яка їм дає можливість фінансової самостійності, організації особистого життя , вже незалежно від тієї допомоги, яку ми їм надаємо – говорить Міхал Зіелінскі, воєвода вєлікопольський.

Воєвода також поінформував, що виплати 300зл одноразової допомоги для кожного біженця вже розпочато , а до вєлікопольскіх самоурядів залучилося вже 54 тисячі запитів на допомогу. Уряд виділив на то 39 млн зл.

Працівникі вєлікопольського Уряду Вєлікопольського контактують біженців також з працедавцями з Англії, Німеччини, Іспанії, чи Греції і спрощують їм подорож до тих країн. З 200 тис. Прибулих до Вєлікопольщі біженців 45% перебуває у Познані і в районі познаньськім.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group