Polsko-ukraińskie rozmówki na ulicach Trzcianki [UKR]

22.04.2022   Autor: Redakcja
1632---111
Dyakuyu i vybaczte – to tylko niektóre ukraińskie słowa, które można zobaczyć w Trzciance. Pomysłodawcą akcji jest 10-letni Antek Bielej.  
 
W domu Antka bardzo dużo rozmawia się o wojnie na Ukrainie.  Rodzina śledzi najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą. Chłopiec wpadł na pomysł, aby przetłumaczyć niektóre ukraińskie słowa i zwroty na polski.   

– Po prostu moi rodzice rozmawiali w kuchni w jaki sposób można pomóc Ukrainie. Moja mama pracuje w fundacji i wpadłem na pomysł z tymi plakatami i tablicami. Teraz moja mama to wszystko zrealizowała - mówi Antek Bielej, pomysłodawca akcji. 

Plakaty wydrukowała jedna z lokalnych firm. Chłopiec rozwiesił 11 banerów na słupach ogłoszeniowych. Do akcji włączyły się trzcianeckie szkoły.  

– To są działania naszych dzieci. Chcieliśmy pokazać i dać przestrzeń naszym dzieciom do tego, żeby działały. To co robią jest naprawdę bardzo wartościowe - tłumaczy Kinga Aninowska-Kuśnierek, mama Antka. 

Docelowo banery mają pojawić się w 23 miejscach, m.in. przy jeziorach, Centrum Integracji Społecznej i w parku 1 Maja.  ***
Дякую, та вибачте - то тільки деякі українські слова ,які можна побачити в Тшчанці. Задум акції належить 10 літньому Антку Біалей.
В дому Антка багато говорять про війну в Україні. Родина спостерігає за найновішими інформаціями, що до ситуації за нашим східним кордоном. Хлопець задумав перевести деякі українські слова і звертання на польську мову.

- Просто мої батьки розмовляли на кухні , як можна допомоги Україні. Моя мама працює в фундації і я задумав зробити ті плакати і таблиці. Тепер моя мама той задум реалізовала - говорить Антек Біалей, ініціатор акції.

Плакати надрукувала одна з місцевих фірм. Хлопець повісив 11 банерів на рекламних стовбурах. До акції долучилися тшчанецькі школи.

- То робота наших дітей. Хотіли показати і дати простір дітям для того, щоб допомагали. То що роблять є дійсно варто – переконує Кінга Аніновска–Кушнірек, мама Антка.

Цілеспрямовано банери мусять з’явитися у 23 місцях, наприклад на озері, Центру Інтеграції Спільної і в парку 1 має.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group