Na co mogą liczyć poszkodowani w nawałnicach?

21.02.2022   Autor: News4Media
786---96
Nawałnice, jakie ostatnio przeszły nad Polską, mocno dały nam się we znaki. Wiele osób straciło dorobek życia – przede wszystkim domy. Na pomoc w remoncie lub odbudowie mogą liczyć nie tylko na pieniądze z ubezpieczenia, ale także z pieniędzy publicznych. Kto i na ile? To precyzuje ustawa o pomocy społecznej.

Pomoc jest przeznaczona dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zasiłek dla osób poszkodowanych przez nawałnice wynosi do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest wywiad środowiskowy. Pieniądze wypłacają ośrodki pomocy społecznej.

Zasiłek na remont budynku lub mieszkania wynosi do 20 tysięcy złotych. W uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa, ale nie może przekraczać 100 tysięcy złotych.
Zasiłek na odbudowę budynku lub mieszkania nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. W tym przypadku niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca do tego uprawnienia.

Można też ubiegać się o inne formy wsparcia. Precyzuje to ustawa o pomocy społecznej z marca 2004 r.:
- udzielenie schronienia, posiłku, ubrania,
- praca socjalna,
- poradnictwo specjalistyczne,
- wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
- pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym ośrodku pomocy społecznej lub na TEJ stronie. 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group