Kulturalne nagrody starosty wręczone

11.12.2019   Autor: Redakcja
14586---13470
W niedzielę, podczas uroczystej gali w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile, starosta pilski Eligiusz Komarowski wręczył doroczne nagrody w dziedzinie kultury.

Tradycyjnie otrzymali je artyści i animatorzy życia kulturalnego w powiecie pilskim. W sumie wręczono 25 pamiątkowych statuetek.

- Osoby, które zostały wyróżnione reprezentują ogromną różnorodność działalności artystycznej i kulturalnej. Wielu odnosi krajowe i międzynarodowe sukcesy, sławiąc Powiat Pilski daleko poza jego granicami, inni osiągają sukcesy w swojej lokalnej społeczności. Wśród nagrodzonych są artyści – twórcy, jak i pracownicy wielu instytucji, stowarzyszeń, organizacji, którzy animują życie kulturalne w powiecie. Wszyscy wzbogacają naszą codzienność. Wspaniałe jest to, że w powiecie pilskim mamy tak wielu artystów i ludzi kulturze oddanych. Wszystkim laureatom szczerze i serdecznie gratuluję – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W imieniu nagrodzonych podziękowała Jolanta Reszelska, pianistka, pedagog w Zespole Szkół Muzycznych w Pile.
- To dla nas zaszczyt znaleźć się w takim gronie i wielkie docenienie tego, co robimy na co dzień. Każdy z nas jest ważny, a działania kulturalne, którymi się zajmujemy, mają ogromny wpływ na jakość małych ojczyzn, w których żyjemy i mieszkamy. Dziękujemy Panu Staroście za te wyróżnienia.
Podczas gali laureatów wystąpiły: „Błękit Krajny” i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łobżenicy pod dyrekcją Dariusza Sobieralskiego oraz Ewa Kryza.   

LAUREACI
Krystyna Adamczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach
Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach, którym zarządza Krystyna Adamczyk stał się miejscem integracji mieszkańców całej gminy, którzy licznie przybywają tu na ciekawe wydarzenia, często o zasięgu ogólnokrajowym. 
Krystyna Adamczyk dyrektorem Ośrodka Kultury w Kaczorach została w 1992 r. Stworzyła i wypromowała wiele ważnych wydarzeń, które mają już swoją markę. Jednym z nich jest organizowany od lat (w tym roku odbyła się jego 36. edycja) Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych odbywający się pod patronatem i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku na scenie zaprezentowały się grupy teatralne z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady „Kariera” to kolejna ważna impreza, która w tym roku odbyła się po raz 12. Wystąpiło 34 solistów oraz 10 zespołów wokalnych z powiatu pilskiego i spoza regionu. Corocznie przegląd wspiera: Powiat Pilski i Gmina Kaczory.
Nagroda za upowszechnianie kultury i promocję Powiatu Pilskiego
 
Paweł Berndt - dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy
Animator i popularyzator . Jako doświadczony organizator wydarzeń kulturalnych w 2014 roku został dyrektorem GCK w Łobżenicy. Autor cyklu imprez: „Święto Pieroga” w Szczerbinie, „Święto Mleka” w Witrogoszczy Kolonii, „Kukurydziany hit” w Wiktorówku, „Pyrlandii”. Imprezy te przyczyniły się do integracji środowisk lokalnych i wypromowania regionalnej kuchni, tradycji wiejskiej oraz wielu talentów.
Sztandarową imprezą jest „Naturalisko" -  która sławi gminę w powiecie i województwie. Wydarzenie to łączy kulturę z przyrodą i sportem. GCK w Łobżenicy ma również stałą, bogatą ofertę dla dzieci, młodzieży i dorosłych: kółka plastyczne, fotograficzne, muzyczne, wokalne, kabarety, chóry, pozwalające rozwijać mieszkańcom swoje pasje.
Paweł Berndt osiągnął sukces dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, sołectwami, szkołami, angażował lokalne środowiska w organizację wydarzeń kulturalnych. Mieszkańcy nie byli zatem biernymi odbiorcami kultury, ale sami tę ofertę tworzyli, promując swoje talenty.
Pod koniec 2019r. Paweł Berndt przeszedł na emeryturę.
Nagroda za wkład w rozwój życia społeczno-kulturalnego Powiatu Pilskiego

Edmund Muscari Czynszak – poeta
Autor siedmiu tomików poetyckich: „Skrawki dnia”, „W sieci czasu”, „Zapisane na ścianie”, „Analiza codzienności”, „Wahadło namiętności”, „Z dotykiem jesieni”, „ Bez trzymanki”.
W 2018r. ukazał się jego pierwszy zbiór opowiadań „Dopełnianie”, a w 2019r. książka „W tonacji haiku”. Jego teksty znajdują się w dwóch almanachach, ponad dwudziestu antologiach i innych wydawnictwach zbiorowych. Jest autorem legendy „Hammerowie, siodło skamieniałej rozpaczy” dotyczącej ziemi pilskiej.
Laureat regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich. Publikuje swoje teksty na łamach prasy regionalnej oraz ogólnopolskiej. Jego wiersze tłumaczone są także na język angielski, były też wyświetlane na murach przy ul. Brackiej w Krakowie. Jest członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Sinobrodych Poetów.
W swojej twórczości podejmuje ważne tematy z codzienności. To poezja z gorzką, niekiedy ironiczną, ale i pełną nadziei, autorefleksją. Jego twórczość wzrusza, zmusza do refleksji i sprawia, że łatwiej odnaleźć sens życia.
Nagroda za bogatą twórczość poetycką i literacką
 
Danuta Grabowska – artysta, plastyk
Współzałożycielka Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie pełni funkcję sekretarza Oddziału Pilskiego.
Uprawia malarstwo sztalugowe, tapeart clasic, fotoapeart, performance, video, tapeart compakt, kserosferę, instalację, tableart, worksart, neotapeart, książkę artystyczną, poezje konkretną, sztukę poczty.
Uczestniczy w plenerach malarskich oraz wystawach indywidualnych i ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka licznych nagród artystycznych, w tym: nagrody Prezydenta Piły w dziedzinie kultury i sztuki Artysta Roku 2008, Salon Wielkopolski 2015 - wyróżnienie z okazji inauguracji roku kulturalnego. Uczestniczy „Salonie Wielkopolskim” i „Salonie Pilskim ART”.
Wydała tomik wierszy z własnymi ilustracjami pod nazwą „Moje wiersze, moje obrazy”.
Ważniejsze działania artystyczne związane z konceptualizmem: Harmonijka artystyczna; Reduktor Kolorów; Rurociąg Malarstwa Sztalugowego i wiele innych.
Nagroda za różnorodną twórczość artystyczną
 
Grupa Teatralna „Hak" - działająca w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej
Grupa Teatralna „Hak” działa w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej od blisko 20 lat. Zespół tworzą uczniowie klas l-VI ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zespół odnosi wiele sukcesów w przeglądach teatralnych, również o zasięgu ogólnokrajowym.
Grupa jest laureatem czołowych miejsc m.in. w Powiatowym Przeglądzie Teatrów w Pile, Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów w Krajence, Forum Teatrów w Czarnkowie, Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym „Spotkania Mistrzów Teatru” w Pacanowie, Wojewódzkiego Przeglądu Młodego Teatru Wielkopolski „Dzień bobry Sztuko”, Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralnej „Maska” we Wrześni.
Grupa teatralna „HAK” uświetnia swoimi występami także wydarzenia środowiskowe na terenie gminy Wysoka. Reprezentuje wysoki poziom artystyczny i jest dumą mieszkańców Gminy.
Nagroda za upowszechnianie sztuki teatralnej i promocję Powiatu Pilskiego
 
Elżbieta Kobak – nauczyciel muzyki, organizator wydarzeń kulturalnych w Kruszewie
Jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie, gdzie od ponad 20 lat prowadzi zespół wokalny „Cantabile”. Pracuje również jako instruktor muzyki w Wiejskim Domu Kultury w Kruszewie, prowadząc dziecięcy zespół wokalny „Domisolki” oraz naukę gry na gitarze.
Jej podopieczni są laureatami wielu konkursów: m.in. „Śpiewać każdy może” w Ujściu, Piosenki Angielskojęzycznej w Gębicach, Międzypowiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Muzyka kluczem do języka” czy Pieśni Maryjnych w Kruszewie. Zespół „Cantabile” nie tylko uświetnia szkolne uroczystości, wystąpił również na gali wręczania nagród „Dobosze Powstania Wielkopolskiego” w Poznaniu. Jej podopieczni byli laureatami wojewódzkiego konkursu „Chopin polski, europejski, światowy”, zorganizowanego w ramach obchodów Roku Chopinowskiego.
Elżbieta Kobak przygotowuje także oprawę muzyczną dożynek, koncertów, a także konkursy kolęd i pastorałek, coroczną akcję charytatywną „Mikołaj dla samotnych”, czy też Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.
Nagroda za edukację muzyczną i upowszechnianie kultury
 
Krzysztof Stanisław Kończewski, artysta plastyk-grafik
Współzałożyciel, a obecnie wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej.
Autor wielu prac linorytowych, exlibrysów, pieczątek, datowników okolicznościowych, odznak, plakatów, plakietek, logotypów. W 2018r. przekazał nieodpłatnie exlibrysy swojego autorstwa na rzecz muzeów w Pile, Złotowie, Mirosławcu i skansenu etnograficznemu w Osieku nad Notecią. Autor projektu monumentalnego pomnika Wojska Polskiego w Śremie, komisarz jednej z największych wystaw plastycznych w Polsce „Wielka Wystawa - Wszystko Już Było” (1996r.).
Jego drugą pasją artystyczną jest piosenka turystyczna. Był wydawcą wielu śpiewników turystycznych i harcerskich w tym najsłynniejszego „Człopa” z 1980r. (z własnymi ilustracjami). Organizował widowiska artystyczne światło - dźwięk - ruch.
Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, m.in. Brązowym  Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, dwukrotnie otrzymał Złote Honorowe Odznaki PTTK. W 2019r. obchodził jubileusz 45-lecia pracy twórczej i 65 lat życia. Z tej okazji otrzymał „Złotą Sztalugę” - najwyższe wyróżnienie ZPARP.
Nagroda za różnorodną twórczość artystyczną

Aleksandra Kropińska, pedagog specjalny, terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pile
Pracuje z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, Zespołu Szkół Budowalnych oraz dorosłymi – podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile. Prowadzi niecodzienną terapię: przygotowuje przedstawienia teatralne, których celem jest upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Reżyserowane przez nią spektakle są dla osób niepełnosprawnych terapią poprzez sztukę.
W 2017r. przygotowała pierwsze przedstawienie „Mały Książę”, adresowane do większej grupy odbiorców. Wystąpiła w nim młodzież szkoły przysposabiającej do pracy i uczniowie technikum z ZSG w Pile. W 2018r. stworzyła teatr „Razem”, który istnieje przy ŚDS „Caritas” w Pile. Tworzą go uczestnicy ŚDS i WTZ w Leżenicy. Pierwszym spektaklem była „Dziewczynka z zapałkami”, w 2019r.  „Pinokio” adresowane do dzieci pilskich przedszkoli. „Pionokio”, podobnie jak „Mały Książę” swój sukces zawdzięcza przede wszystkim oddziaływaniu na siebie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym młodzieży i dzieci.
Nagroda za upowszechnianie poprzez teatr pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych

Ewa Kryza – wokalistka
Działalność wokalną rozpoczęła prawie 15 lat temu, publicznie zadebiutowała podczas Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej w Krajence w 2005 roku.
W 2007r. otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W 2008r. wzięła udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Garbach koło Środy Wielkopolskiej gdzie zdobyła Grand Prix - nagranie utworu w profesjonalnym studio. W wieku 15 lat wydała swoją pierwszą płytę pod tytułem „Pod palmami”. Koncertowała z nią w całym kraju. Ma za sobą ponad 300 koncertów.
W 2010r. wzięła udział w  programie „Szansa na sukces”. W 2012r.  nagrała pierwszy profesjonalny teledysk nakręcony w Pile do utworu „Wymyśliłam nas”. Poza płytą wydała także kilka singli.
Chętnie uczestniczy w koncertach charytatywnych. Śpiewa na różnych scenach, miała okazję supportować takich artystów jak: Ewa Farna, Kamil Bednarek, Enej, Grzegorz Hyży, Doda, Pectus, Grupa Piersi, Lady Pank, Urszula.
Nagroda za osiągnięcia wokalne i promocję Powiatu Pilskiego

Weronika Lipiecka – nauczyciel, animator kultury, pasjonatka muzyki
Przez ponad 34 lata była nauczycielem muzyki (SP nr 4 w Pile, I LO w Pile). Za swoją działalność zawodową odznaczona w 2001 r. Brązowym Krzyżem Zasługi.
Jej działalność zawodowa związana była z prowadzeniem chórów oraz zespołów wokalno-muzycznych. Zespoły przez nią prowadzone nagradzane były w licznych konkursach na terenie miasta Piły, powiatu pilskiego oraz województwa. Przez 9 lat prowadziła zespół wokalny „Retro”, który wraz z zespołem tanecznym „Seniority” w 2010r. zdobył Grand Prix w konkursie za prezentację pn.: „Muzyczna podróż po Europie”.
Od 2006r., jako emerytka, kieruje grupą Melomani przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pile. Jej wykłady przyciągają tłumy słuchaczy. Dotyczą sławnych kompozytorów i wykonawców muzyki klasycznej, historii opery, twórców muzyki filmowej. Są doskonale prowadzone wzbogacają wiedzę seniorów o świecie muzyki. Organizuje wyjazdy słuchaczy UTW na spektakle operowe do Poznania i Bydgoszczy.
Współpracuje z wykładowcami Zespołu Szkół Muzycznych w Pile i uczniami, dzięki czemu słuchacze UTW uczestniczą w licznych koncertach.
Nagroda za upowszechnianie wiedzy o muzyce w środowisku seniorskim

Ewa Magoń – kustosz w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile
Pracuje w dziale informacyjno-bibliograficznym biblioteki. Posiada wyższe wykształcenie humanistyczne oraz wiele ukończonych kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Jest inicjatorką nowatorskich działań interdyscyplinarnych popularyzujących czytelnictwo, ogólnie pojętą kulturę i wiedzę o regionie północnej Wielkopolski.
W 2018r. była koordynatorką realizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, programu edukacji regionalnej dla młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego „Przystanek Piła i okolice”. W ramach programu wspierała organizację wykładów przybliżających historię i kulturę przedwojennej Piły.  Była również autorką scenariusza gry miejskiej „Śladami ruchu niepodległościowego w Pile” dla mieszkańców Piły i powiatu pilskiego.  Jej działania skierowane są głównie do młodzieży i dorosłych, dzięki którym poznają historii i tradycję Piły i powiatu pilskiego. Kształtują tożsamość lokalną i regionalizm kulturowy.
Nagroda za upowszechnianie regionalnej historii i kultury 
 
Jan Margowski – założyciel, dyrygent i nauczyciel wokalny zespołu wokalnego „SONATA”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
Zespół powstał we wrześniu 2000r. W ciągu minionych 19 lat dał już ponad 800 koncertów. Uświetnia swoimi występami większość gminnych uroczystości, posiada szeroki i różnorodny repertuar.
Jan Margowski stworzył zespół, który z powodzeniem promuje jednak nie tylko gminę, ale i powiat pilski koncertując również na małych i dużych scenach województwa wielkopolskiego i województw ościennych. „SONATA” uczestniczy w przeglądach muzycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Członkowie zespołu są ze sobą zżyci, mają wokół siebie także wielu sympatyków, integrując towarzysko całkiem niemałą grupę osób.
Ogromna w tym zasługa Jana Margowskiego, który w pracę z zespołem wkłada całe serce, objawiając nie tylko swój talent muzyczny i kierowniczy, ale także liczne walory osobiste, a przy tym z powodzeniem realizują swoje pasje.
Nagroda za popularyzację muzyki i promocję Powiatu Pilskiego
 
Paweł Melnarowicz – muzyk, wokalista, autor tekstów
Pilski artysta, który tworzy muzykę, pisze teksty, śpiewa. Wprowadza słuchaczy w delikatny świat swojej wrażliwości. Koncertuje w całym kraju.
Z zawodu i wykształcenia jest fizjoterapeutą. Z zamiłowania autorem piosenek. W swoich tekstach dotyka wielu problemów egzystencjonalnych próbując zaprosić odbiorcę do swojego świata pełnego rozterek, zagadek. Utwory wykonuje najczęściej przy akompaniamencie gitary lub pianina. Jest samoukiem.
Oferuje słuchaczowi recital nastrojowych, poetyckich ballad z repertuaru m.in.: Leonarda Cohena, Franka Sinatry, Bułata Okudżawy, Jaromira Nohavicy, Wojciecha Bellona, a także własne interpretacje wierszy Norwida, Tuwima, Broniewskiego oraz wielu innych. Laureat takich festiwali jak YAPA czy BAZUNA.
Nagroda za upowszechnianie piosenki literackiej
 
Krystyna Nawrot – bibliotekarka w Bibliotece Publicznej w Kruszewie
Pracuje w bibliotece w Kruszewie od 15 lat. Ciekawie promuje czytelnictwo szczególnie wśród najmłodszych. Na zajęcia z edukacji czytelniczej zaprasza przedszkolaków i najmłodszych uczniów. Poprzez zabawę, quizy, rebusy i zgadywanki wprowadza dzieci w świat książek. Organizuje dla nich również gry planszowe, przez co biblioteka staje się dla nich przyjaznym i kreatywnym miejscem do zabawy.
Krystyna Nawrot podejmuje także wiele działań promujących i upowszechniających kulturę w środowisku lokalnym. Uczestniczy w przygotowaniu festynów parafialnych, dożynek wiejskich i gminnych tworząc dekoracje z plonów ziemi.
Podczas ferii organizuje liczne zajęcia artystyczne dla dzieci. Angażuje się w wydarzenia szkolne, na które również przygotowuje dekoracje i scenografie do spektakli Grupy Teatralnej „18+” oraz Szkolnej Grupy Teatralnej „Grajbajki” działających przy Wiejskim Domu Kultury w Kruszewie. Szyje nawet kostiumy dla aktorów.
Angażuje się w działalność kulturalną organizowaną zarówno przez Wiejski Dom Kultury w Kruszewie, jak i przez inne organizacje, takie jak Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich czy Akcja Katolicka.
Nagroda za upowszechnianie czytelnictwa i kultury w środowisku wiejskim
 
Zdzisław Nawrot – dyrygent i założyciel orkiestry gminnej, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach.
W latach 1969-1994 był tamburmajorem, a następnie kapelmistrzem Orkiestry Wojsk Lotniczych w Pile, która niejednokrotnie reprezentowała Polskę na międzynarodowych festiwalach wojskowych orkiestr dętych.
W 1998r. stworzył od podstaw i do dzisiaj prowadzi Orkiestrę Gminną przy GOK w Kaczorach, która reprezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny, czego dowodem są liczne sukcesy na konkursach i przeglądach orkiestr w całym kraju. Orkiestra z roku na rok wzbogaca swój repertuar. Wykonuje utwory orkiestrowe z udziałem solistów instrumentalistów, a także wokalistów.
Muzycy równie dobrze czują się w repertuarze muzyki marszowej, jak i w popularnych standardach muzyki rozrywkowej, biesiadnej, a także religijnej.
Orkiestra ma na koncie ponad 800 koncertów. Przewinęło się przez nią ponad 50 osób. Orkiestra zawsze stanowiła zgraną, dobrą grupę muzycznych entuzjastów. Jest ozdobą wszystkich ważniejszych imprez gminnych.
Często koncertuje również podczas imprez powiatowych i regionalnych. W 2004r. Orkiestra koncertowała na placu Zamkowym w Warszawie z okazji 85-lecia istnienia Policji. W 2012r. zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Bysławku (woj. kujawsko-pomorskie). To muzyczna wizytówka gminy i powiatu pilskiego.
Nagroda za popularyzację kultury muzycznej i promocję Powiatu Pilskiego
 
Jadwiga Nitek, animator kultury w Ujskim Domu Kultury
Pracuje w Ujskim Domu Kultury od 35 lat, głównie z dziećmi. Prowadzi zajęcia taneczne, plastyczne i teatralne. Prowadzi Klub Hafciarski IGIEŁKA istniejący już prawie 40 lat, a jej pasją jest szydełkowanie, które próbuje zaszczepić dzieciom, prowadząc zajęcia w Dziecięcej Pracowni Rękodzieła GAŁGANKOWO, gdzie dzieci wykonują zabawki. Prowadzi też kółko plastyczne KLEKS.
Prowadzi również zajęcia taneczne z zespołami SŁONECZKA i SZUFLA DANCE. Są one laureatami wielu konkursów i festiwali tanecznych. Do ważniejszych sukcesów należą czołowe miejsca  na Festiwalu Tańca CHARTYNKA w Poznaniu, na Międzynarodowym Dniu Tańca w Ujściu i na Festiwalu Tańca w Kaźmierzu. Od roku prowadzi w UDK również Teatr Aktora i Lalki BRZDĄC.
Jej działania przyczyniają się do odkrywania w dzieciach wrażliwości i talentów artystycznych oraz zaszczepiania w nich miłości do kultury i sztuki.
Nagroda za upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży
 
Polski Chór Męski pod dyrekcją Piotra Jańczaka
Chór pod tą nazwą powstał w 2019r., ale jest kontynuatorem tradycji założonego i prowadzonego przez Piotra Jańczaka w 1999 roku Wyrzyskiego Chóru Męskiego.
Podczas 20-letniej działalności zespół zdobył ponad 70 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Chór posiada bogaty repertuar. W programie zespołu znajdują się utwory epoki średniowiecza, renesansu, romantyzmu, utwory kompozytorów współczesnych, formy muzyki ludowej, filmowej oraz rozrywkowej.
Chór prezentuje też utwory patriotyczne i niepodległościowe. W ostatnim okresie działalności zespół skupił się na poznawaniu bogatych dzieł muzyki cerkiewnej. Ważnym wydarzeniem był udział chórzystów w premierze Missa Film Stetinum wraz z Chórem Słowiki 60 ze Szczecina, Orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej i polskimi solistami.
Oferta artystyczna zespołu to także muzyka operowa, operetkowa, filmowa oraz pop. Niezwykłą popularność przyniosły mu oryginalne aranżacje na chór męski i solistów takich utworów jak „Hallelujah” Leonarda Cohena, „Sunrise Sunset” z musicalu „Skrzypek na dachu”.  Wyjątkowym wydarzeniem artystycznym był także udział zespołu w prestiżowym pokazie mody twórców Paprocki & Brzozowski. Członkowie chóru brali udział w konkursach, festiwalach oraz koncertach m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Słowacji, Francji, Włoszech, Rosji, Grecji, Hiszpanii.
W 2019 r. Polski Chór Męski wystąpił podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pile. 
Prezesem chóru jest Adam Nowak absolwent Instytutu Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Nagroda za promocję Powiatu Pilskiego w kraju i za granicą
 
Andrzej Prokopowicz - nauczyciel dyplomowany klasy trąbki w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile. Dyrygent i trębacz Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej
Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W ZSM w Pile pracuje od 2005r. Jest doskonałym pedagogiem, jego uczniowie odnoszą liczne sukcesy, m.in. w 2019 r. - wyróżnienie w V Grupie w XXVII Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Poznaniu, w 2018 r. - wyróżnienie w Grupie II w XXXVIII Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku, w 2016r. - III miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Opolu, I miejsce w Powiślańskim Konkursie na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera w Kwidzynie, czy w 2014 r. - wyróżnienie w XII Międzynarodowym Konkursie Interpretacji w Ostrawie (Czechy).
Andrzej Prokopowicz jest laureatem licznych wyróżnień i nagród. 
Wśród szerokiej publiczności zasłynął jako dyrygent i trębacz Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej, działającej w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile. Koncerty Orkiestry uświetniają wiele wydarzeń miejskich. Ponadto jest trębaczem w Poznańskiej Orkiestrze Rozrywkowej Bardabusz Orchestra oraz liderem zespołu jazzu tradycyjnego DIXIE BAND. Występował wraz z zespołem Accoustic Jazz Duo w cyklicznych koncertach pt.: „Parkowe spotkania” (2018, 2019) oraz w Koncercie Przy Fontannie (2018, 2019). Brał również udział w koncertach Polskiej Orkiestry Lekarzy (2015).
Nagroda za popularyzację muzyki i edukację młodzieży 
 
Jolanta Reszelska - pianistka, pedagog, figuruje w Słowniku Pianistów Polskich" St. Dybowskiego.
Pedagog w Zespole Szkół Muzycznych w Pile, kierownik sekcji fortepianu. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, którą ukończyła z wyróżnieniem w 1976r. Nauczyciel dyplomowany I i II stopnia specjalizacji zawodowej, ekspert i konsultant z ramienia CEA. Prowadzi działalność pedagogiczną na terenie ośrodków muzycznych w całej Polsce oraz kursy mistrzowskie i wykłady związane z pianistyką. Jest także jurorem wielu konkursów ogólnopolskich.
W latach 1981-1982 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sportu i studiowała w Wiedniu w  Hochschule fur Music und darstellende Kunst w klasie prof. H. Grafa. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Niezależnie od pracy pedagogicznej koncertowała jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą m.in: w Niemczech, Austrii, na Węgrzech i USA.
Wielokrotnie wyróżniana za działalność artystyczną i edukacyjną. Otrzymała m.in.: nagrodę indywidualną I i II stopnia CEA, Medal Staszica "Być Narodowi Użytecznym" (2010), odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" (2010). Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2015) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2017). Wpisana do Księgi Honorowych Obywateli Miasta Piły (2011).
Jest jedną z najwybitniejszych postaci pilskiej kultury i sztuki, mającą ogromny wpływ na jej rozwój. Wychowała liczne grupę pianistów, którzy zdobywali nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Uczestniczy w wielu wydarzeniach kulturalnych w Pile.
Nagroda za wybitne osiągnięcia edukacyjne i muzyczne oraz wkład w rozwój kultury Powiatu Pilskiego
 
Marzena Rybarczyk, historyk regionalistka, bibliotekarka w Ujskim Domu Kultury
Od kilkunastu lat prowadzi filię biblioteki publicznej oraz świetlicę w Mirosławiu.
Na uwagę zasługuje jednak jej zaangażowanie w promowanie historii regionu. Jest prezesem Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Ujściu. Publikuje teksty związane z historią Ujścia i okolic w czasopiśmie „Ujskie Sprawy”. W 2009r. została odznaczona medalem „Pro Memoria” przyznawanym przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Zaangażowana w pracę zespołów d/s obchodów 90-lecia i 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Odzyskania Niepodległości oraz Komitetu Obchodów 200-lecia istnienia Huty Szkła w Ujściu, a także Komitetu Organizacyjnego Obchodów 600-lecia Nadania Praw Miejskich dla Ujścia.  Jest współautorką wydanej przez Ujski Dom Kultury książki „Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919 mieszkańcami gminy Ujście”.
Nagroda za upowszechnianie regionalnej historii
 
Dariusz Sobieralski – nauczyciel muzyki, założyciel Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Łobżenicy
Nauczyciel muzyki z pasją, który dopiero od kilku lat działa w sferze muzycznej kultury w Gminie Łobżenica. Dzisiaj bez jego udziału nie odbyłaby się żadna większa uroczystość w gminie. Pracę swoją rozpoczął od zorganizowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Szkole Podstawowej im. KEN w Łobżenicy. Jest jej opiekunem i dyrygentem. W przygotowanie młodych członków orkiestry włożył wiele wysiłku, najpierw nauczył ich grać na instrumentach, potem wykonywać zaaranżowane utwory.
Obecnie orkiestra posiada bogaty repertuar, który prezentuje na uroczystościach gminnych i powiatowych. Bierze udział w przeglądach i festiwalach. Może poszczycić się koncertami w Świnoujściu i Kudowie Zdroju, a także na Hradczanach w Pradze.
Prowadzi także zespół wokalny „Błękit Krajny", który wykonuje pieśni ludowe, biesiadne i patriotyczne oraz popularne z lat 70. i 80. dwudziestego wieku. Zespół występuje na imprezach organizowanych w gminie i powiecie, a także poza regionem.
W Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy prowadzi koło muzyczne nauki gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży. Dzięki jego zaangażowaniu Łobżenica może się poszczycić orkiestrą dętą i zespołem wokalnym, które promują ją w powiecie, województwie i kraju.
Nagroda za upowszechnianie kultury muzycznej
 
Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska
Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska działa od 1984r. i jest spadkobiercą istniejącego w Wyrzysku w okresie międzywojennym Towarzystwa Upiększania Miasta.  Aktualnie zrzesza blisko 90 członków. Jego celem działania jest utrwalanie i propagowanie dziedzictwa przodków ziemi wyrzyskiej i Krajny, budowanie lokalnego patriotyzmu. Towarzystwo było m.in. inicjatorem upamiętnienia w formie tablic różnych osób związanych z Wyrzyskiem, przez 25 lat organizowało konkurs „Nasze miasto może być piękniejsze".
Obecnie prowadzi Izbę Pamięci, w której gromadzone są eksponaty związane z historią i dziedzictwem kulturowym Wyrzyska i gminy Wyrzysk. 
Od 1992 r., wspólnie z M-GOK w Wyrzysku organizuje nad stawem miejskim w Wyrzysku - Noc Świętojańską. W 2018r. i 2019r. TPW zorganizowało Biesiadę Krajeńską, propagującą m.in. pieśni, tańce, zwyczaje i obrzędy Krajny. Członkowie Towarzystwa promują miejscowych twórców, organizują wystawy i  spotkania autorskie. Krzewią język polski a od 2011r., co dwa lata, organizują „Dyktando Gminne" dla uczniów i dorosłych mieszkańców. 
Towarzystwo wydało 8 publikacji (autorstwa członków TPW) poświęconych m.in. historii i dziedzictwu kulturowemu Wyrzyska i okolic w tym: „Ziemia Wyrzyska - świadkowie tamtych dni", „Wyrzysk dawniej i dzisiaj", „Notatnik obozowy”.
Organizuje Wszechnice Wyrzyskie – wykłady popularnonaukowe poświęcone przeszłości i teraźniejszości. Organizuje wyjazdy do opery, teatru i filharmonii. 
Nagroda za krzewienie historii, kultury i tradycji regionalnej
Katarzyna Turbiak, kierownik Biblioteki Publicznej w Wyrzysku
Funkcję kierownika pełni od 2017r. Angażuje się w upowszechnianie lokalnej tradycji, historii i kultury. Była m.in. zaangażowana w wykonanie tradycyjnego wieńca dożynkowego, który zdobył I miejsce w Gminie Wyrzysk oraz wyróżnienie na dożynkach powiatowych w Pile. Brała również udział w przygotowaniu i opracowaniu sztandaru dla sołectwa Osiek nad Notecią.
Dzięki jej zaangażowaniu i kreatywności stale powiększa się grono czytelników i użytkowników biblioteki. Dużym wyzwaniem był rok 2018r. jubileuszowy z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Działalność Biblioteki Publicznej w Wyrzysku koncentrowała się wtedy wokół tematów patriotycznych. Oferta spotkań i wydarzeń skierowana była do szerokiego grona odbiorców. Do najważniejszych należały spotkania otwarte dedykowane wszystkim mieszkańcom gminy m.in.: „Drogi Polski do niepodległości”, „Powstanie Wielkopolskie w dawnym powiecie wyrzyskim” czy „Zmagania z historią - historia Kresów II Rzeczypospolitej”.
Biblioteka bierze udział także w wielu ogólnopolskich akcjach: „Mirabelka - kiełkująca historia w 100licy", Noc bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta” i Tydzień Bibliotek. Prowadzi dla dzieci Akademię przedszkolaka i Przystanek pomysłów. Uczestniczy również w organizacji i promocji przedsięwzięć Biblioteki Publicznej w Wyrzysku oraz filii biblioteki w Osieku nad Notecią. Obie placówki prowadzą aktywną działalność edukacyjną i kulturalną.
Nagroda za upowszechnianie czytelnictwa i lokalnej historii

Janusz Urlewicz - fotograf
Twórca unikatowej wystawy fotograficznej z okazji 100-lecia Lotnictwa Wojskowego i 25-lecia pilskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, otwartej 25 sierpnia 2019r. w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile. W większości zdjęcia przedstawiają  ponad 50-letnią historię wojsk lotniczych stacjonujących w Pile.
Janusz Urlewicz to fotograf z zamiłowania, obecnie właściciel zakładu fotograficznego Foto-Labor w Pile. Jego pasja do fotografii zaczęła się jeszcze w latach dzieciństwa, ale na dobre fotografią zaraził go Andrzej Zaranek, z którym w Liceum Ogólnokształcącym na Pola w Pile był w jednej klasie i uczęszczał na kółko fotograficzne.
Ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Wydział Mechaniczny, kierunek lotniczy. Od 1980r. pracował na pilskim lotnisku. Był m.in. dowódcą klucza oraz dowódcą eskadry technicznej zajmującej się remontem samolotów. Gdy weszły do uzbrojenia samoloty SU 22 został przeniesiony do działu eksploatacji i remontu foteli katapultowych. W połowie lat dziewięćdziesiątych przeniesiony został do sztabu dywizji, gdzie pracował do 1998r.
Podczas pracy na lotnisku zgromadził kilka tysięcy zdjęć. To na ich bazie powstała unikatowa wystawa, która zawiera ponad 500 fotografii. Wiele jest jego autorstwa, sporo pozyskał od wdów po oficerach i kolegów z wojska. Wystawa to cenne źródło wiedzy o historii wojsk lotniczych w Pile i upamiętnienie lotniczej historii Piły i powiatu pilskiego. Jest członkiem Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów LW RP.
Nagroda za upowszechnianie historii wojsk lotniczych w Pile

Renata Wojnarowicz – artysta, plastyk
Absolwentka Wydziału Tkaniny i Konserwacji Tkanin Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracowała m.in. na Wawelu przy konserwacji arrasów. Zajmuje się malarstwem, tkaniną i konserwacją wyrobów artystycznych.
Uprawia z powodzeniem klasyczne malarstwo. Jest znakomitą pejzażystką, biegle posługuje się zarówno techniką olejną jak i bardzo trudną techniką akwareli. Artystka jest bardzo dobrze znana w środowisku artystycznym Piły i kraju. Od lat jest związana z BWAiUP w Pile.  
Ważniejsze wystawy malarskie:  Białystok - Galeria BWA, 1976 Rostock, 1998 Piła Galeria BWA, 1999 Kalwaria Zebrzydowska Galeria DK, 2000 Zielona Góra Galeria "PUNKT", 2001 Cuxhaven Zamek,  2010 Warszawa Galeria SD, 2011 Szczecin Galeria Kierat, 2016 - Sanniki Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina.
Gobeliny: 1980-Drezno, 1981-Praga, Galeria Miejska, 1983-Dortmund, Galeria Instytutu Polskiego, 1985-Wiedeń, Galeria Instytutu Polskiego, 1987-Apeldorn, Muzeum, 1990- Apeldorn, Muzeum, 1992-Majorka, Muzeum.
W 2019 r. uczestniczyła w plenerze malarskim "Wyspy polskości" w ramach programu "Niepodległa". Prace Renaty Wojnarowicz cieszą się ogromnym uznaniem krytyków i miłośników sztuki.
Nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój kultury Powiatu Pilskiego

fot. i opr. Starostwo Powiatowe w Pile

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Najnowsze
Pilne
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group