Mieszkańcy wybrali nowe nazwy ulic

22.06.2017   Autor: Paweł Różycki
---

W zakończonych konsultacjach społecznych mieszkańcy wybrali nowe nazwy ulic w Pile. Ma to związek z obowiązywaniem tzw. ustawy dekomunizacyjnej, która nakazała samorządom między innymi zmianę nazw ulic symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

I tak mieszkańcy ulic, których nazwa musiała ulec zmianie, wybrali:
- ul. Staromiejską zamiast ul. Buczka,
- ul. Górną zamiast ul. Armii Ludowej,
- ul. Młodych zamiast Walki Młodych,
- ul. Henryka Siemiradzkiego (malarza) zamiast ul. mjr Siemiradzkiego,
- ul. Spacerową zamiast ul. Bohaterów Stalingradu,
- ul. Medyczną zamiast ul. Matwiejewa,
- ul. 14 lutego (odnoszącą się do Świętego Walentego) zamiast ul. 14 Lutego,
- ul. Czwartaków (odnoszącą się do żołnierzy Królestwa Polskiego w Powstaniu Listopadowym) zamiast ul. Czwartaków.

Dodatkowo Plac 9 Maja został przemianowany na Plac 8 Maja. Tutaj konsultacje nie były potrzebne, ponieważ nikt przy tym placu nie jest zameldowany.

Zmiana nazw nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Przypomnijmy, Sejm 1 kwietnia 2016 roku uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (tzw. ustawa dekomunizacyjna). Ustawodawca, licząc od wejścia ustawy w życie, dał jednostkom samorządu terytorialnego rok na zmianę nazw kojarzących się z komunizmem lub innym systemem totalitarnym. W innym przypadku decyzję podejmie wojewoda, po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej. I tak Urząd Miasta w Pile zwrócił się do IPN o wytypowanie nazw ulic, które powinny zostać zmienione. Instytut wskazał 9 nazw. Mieszkańcy tychże ulic dostali od urzędu propozycję trzech nowych nazw, spośród których w konsultacjach mieli wybrać jedną.

Wybrane przez mieszkańców nowe nazwy ulic musi jeszcze zatwierdzić Rada Miasta, co odbędzie się podczas najbliższej sesji 27 czerwca.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group