Prawie 2 miliony złotych dla PCPR

20.02.2017   Autor: Redakcja
---

Prawie dwumilionową dotację z funduszy europejskich otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Za te pieniądze realizowany będzie program, dzięki któremu dodatkowe wsparcie otrzymają osoby niepełnosprawne i rodziny zastępcze.

Program realizowany będzie w bieżącym i przyszłym roku.  Główny cel przedsięwzięcia to poprawa dostępu do usług społecznych dla osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej. Co bardzo ważne, nie wprowadzono żadnych ograniczeń wiekowych.

Dla osób z dysfunkcjami przewidziano między innymi opiekę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, wypożyczanie sprzętu zwiększającego samodzielność, usługi fizjoterapeuty,  rehabilitanta, wyjazdy szkoleniowe, a także poradnictwo specjalistyczne (np. psycholog, terapeuta, radca prawny itp.).

Dla rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej również przewidziano poradnictwo specjalistyczne, ale przede wszystkim Akademię Rodzicielstwa Zastępczego, czyli program skierowany do rodziców zastępczych wraz z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej i innych członków rodzin. Program realizowany będzie w ramach siedmiodniowych szkoleń wyjazdowych, organizowanych w czterech grupach, liczących średnio po 25-26 osób. Tematyka zajęć to rozpoznawanie i zapobieganie uzależnień u dzieci, a także zajęcia z seksuologiem, ryzykowne zachowania finansowe w gospodarstwie domowym, przeżywanie straty i kryzysu oraz prawo rodzinne. Dla rodzin zastępczych, w których wychowują się dzieci z dysfunkcjami, przewidziano między innymi rewalidację i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, a także kompensowanie opóźnień edukacyjnych.

Wiadomo już, że pierwszym zadaniem, realizowanym w ramach projektu, będzie rekrutacja kandydatów na asystentów osób niepełnosprawnych. Po pozytywnym przejściu weryfikacji, zainteresowani odbędą przeszło 150 - godzinne szkolenia przygotowawcze. Kursy finansowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Po zakończeniu procesu rekrutacji, kandydaci zostaną zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres 22 miesięcy. Ogłoszenie o naborze kandydatów do przeszkolenia i zatrudnienia znajduje się na stronie: www.pcpr.pila.pl .

/źródło: Starostwo Powiatowe w Pile/

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group