20 tysięcy złotych na start - dotacja na firmę

12.10.2016   Autor: Redakcja

Ostatnie dni na składanie wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz o refundację kosztów wyposażenia, lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Nabór wniosków dla osób niepełnosprawnych o środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trwa tylko do 14 października. Maksymalna wysokość dotacji to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 18 października. Maksymalna wysokość refundacji to 20 tys. zł na jedno stanowisko pracy. Dofinansowanie można otrzymać w trzech kategoriach: dla osób po 50-tym roku życia, dla osób w wieku od 30. do 50. roku życia, lub dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, po 50. roku życia, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego trwać będzie do 18 października. Maksymalna kwota refundacji wynosi 20 tys. zł. Na utworzone w ramach refundacji stanowiska pracy kierowane będą osoby bezrobotne, które ukończyły 30. rok życia oraz spełniają jednego z poniższych kryteriów: długotrwale bezrobotny, kobieta, osoba niepełnosprawna, w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach.

Szczegóły naboru na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group