Pilscy radni zakończyli rok pracowitą sesją

30.12.2014   Autor: Redakcja
---

Dziś w Pile odbyła się II sesja Rady Miasta Piły kolejnej, siódmej już kadencji.

Na początku sesji przewodniczący rady  Rafał Zdzierela poprosił, aby zgromadzeni w sali miejskiej uczcili minutą ciszy zmarłego kilka tygodni temu byłego radnego i przewodniczącego Rady Miasta Piły Andrzeja Czapiewskiego.

Podczas sesji nastąpiło również przyjęcie ślubowania radnej Teresy Kasior.

*

Podczas sesji radni zajęli się m.in. Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Piły na lata 2015 - 2024 oraz uchwałą budżetową na przyszły rok. Ta ostatnia przeszła stosunkiem głosów 19 za, przy 3 wstrzymujących się.

*

Radni zajęli się również protestem PZW, przeciwko uchwale o zakazie łowienia ryb i raków na terenie jeziora Płotki.  - Dla nas najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa wypoczywających na Płotkach, a zdarzały się przypadki narażenia ich zdrowia przez pozostawione haczyki, żyłki czy puszki po kukurydzy - mówił Dariusz Kubicki, dyrektor MOSiR w Pile. Po dłuższej dyskusji i głosowaniu radni nie zgodzili się na zmianę uchwały.

*

Radni wypowiedzieli się w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy pl. Konstytucji 3-go Maja w Pile, gdzie powstać miał pawilon usługowy. Mimo wątpliwości, rada przyjęła uchwałę.

*

"Nad Strumykiem" nosić będzie nazwę droga wewnętrzna w okolicy ul. Suchej. Rondo przy ul. Zygmunta Starego będzie nosić nazwę Unii Europejskiej, choć radny Błażej Parda zaproponował, żeby rondo nosiło nazwę "Przy ciasnym parkingu", ponieważ ten problem dotyczy większości zmotoryzowanych, którzy chcą zaparkować przy galerii VIVO. Radny Paweł Dahlke zasugerował, żeby przy następnej dyskusji o rondach pochylić się nad osobą byłego wojewody Śliwińskiego.

*

Rada Miasta Piły wyraziła również zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 20 lat części nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa w Pile - uchwała dotyczyła tzw. małego ryneczku.

*

Radni wyrazili wolę udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w formie rzeczowej, polegającej na:
1. bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich: ul. Siemiradzkiego, al. Wojska Polskiego, al. Powstańców Wielkopolskich oraz al. Jana Pawła II, "w zakresie oczyszczania jezdni chodników, zwalczania śliskości i usuwania śniegu z chodników położonych wzdłuż terenów gminnych, interwencyjnego zwalczania śliskości z jezdni oraz utrzymania zieleni przyulicznej w obszarze zabudowanym m. Piły" oraz przebudowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oznakowania drogowego w pasach drogowych dróg wojewódzkich: al. Wojska Polskiego, al. Powstańców Wielkopolskich, przebiegających w granicach Piły.

*

Decyzją radnych w roku 2015 Miasto udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł Powiatowi Pilskiemu na zadania, realizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, w zakresie
upowszechniania i edukacji plastycznej na rzecz mieszkańców Piły.

*

Rada zgodziła się również na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania realizowane przez: Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile
w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły w wysokości 20.000  zł oraz Muzeum Okręgowe im. St.Staszica w Pile w zakresie organizacji wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły - w kwocie 20.000 zł.

*

Radni odwołali dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Piła w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w osobach: Mieczysław Karpiński, Zbigniew Kosmatka, Janusz Kubiak i Gustaw Kwaśniewski z racji nie uzyskania przez nich mandatu radnych. Jednocześnie na ich miejsca powołali radnych: Marka Tobołę, Marka Andruszkiewicza, Piotra Smagura i Pawła Jarczaka.

*

Rada głosowała również w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Piła do Rady Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile. W głosowaniu radni wybrali na to stanowisko Teresę Kasior.

*

Radni podjęli także uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego do spraw rewitalizacji obszarów powojskowych. W jego składzie znaleźli się radni: Marek Toboła, Jan Ficerman i Lucjan Szutkowski.

*

Rada dokonała również korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024, a także dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

*

Radni przyjęli plan pracy Rady Miasta Piły i komisji rewizyjnej oraz komisji stałych na rok 2015.

 

Przeczytaj więcej o: sesja, Rada Miasta Piły, autobus energetyczny,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group