Jest nowy starosta i zarząd powiatu pilskiego

27.11.2014   Autor: Redakcja
---

Hymnem rozpoczęła się pierwsza sesja rady powiatu w Pile. Z racji wieku prowadził ją radny-senior Tomasz Bugajski.

Podczas dzisiejszej inauguracji piątej kadencji Rady Powiatu Pilskiego radni złożyli ślubowanie.

W kolejnym punkcie obrad rada wybrała ze swojego grona nowego przewodniczącego rady. Kandydatami do pełnienia tej funkcji byli radny Kazimierz Wasiak (rekomendowany przez Porozumienie Samorządowe i Polskie Stronnictwo Ludowe) i radny Tomasz Bugajski. (rekomendowany przez Platformę Obywatelską). W tajnym głosowaniu wymaganą bezwzględną większość głosów  (16 na 25 radnych) otrzymał Kazimierz Wasiak. Na Tomasza Bugajskiego głosowało 8 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu.

PSL i Porozumienie Samorządowe na kandydatów na wiceprzewodniczących zgłosiły Stanisława Wełniaka i Romana Sobieszczyka. Innych kandydatów nie było. W tajnym głosowaniu otrzymali oni wymagane poparcie i zostali wiceprzewodniczącymi rady powiatu. Wyniki głosowania: na Stanisława Wełniaka - za wyborem 14 radnych, przeciw 8, a 3 wstrzymało się od głosowania  a na Romana Sobieszczyka odpowiednio 14, 7, 3.

Kolejnym punktem sesji był wybór starosty pilskiego. Kandydatem Porozumienia Samorządowego i PSL był Franciszek Tamas.

W tajnym głosowaniu Franciszek Tamas uzyskał poparcie 14 radnych, przeciw było 7, a 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

 - Przychodzę z pokorą służyć wyborcom PiS, PO, PSL, PS i ugrupowań, które nie dostały się do rady. Bo powiat to my wszyscy - mówił w swoim wystąpieniu starosta Franciszek Tamas. - Nie przychodzę tu z rewolucją, ale nie ma czasu na nieefektywną ewolucję. Powiat musi być przyjazny, transparentny i kompetentny. Deklaruję partnerstwo dla każdej inicjatywy, która służyć będzie mieszkańcom naszego powiatu.

Nowy starosta pilski zaproponował na stanowisko wicestarosty Stefana Piechockiego, a Eligiusza Komarowskiego, Jerzego Wiesiołka, Mirosława Pierko na stanowiska członków zarządu powiatu pilskiego.

 Wyniki głosowania: za, przeciw, wstrzymało się od głosowania

Stefan Piechocki: 18, 7, 0

Eligiusz Komarowski: 14, 7, 4

Jerzy Wiesiołek: 14, 7, 4

Mirosław Pierko: 14, 7, 4

Stefan Piechocki został wicestarostą pilskim, a Eligiusz Komarowski, Jerzy Wiesiołek i Mirosław Pierko zostali członkami zarządu powiatu pilskiego.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group