Dziękuję, że mnie pokochałeś… Tato

15.11.2021   Autor: Czytelnik asta24
1464---135
„Dbasz o mnie i sprawiasz, że czuję się kochaną i wartościową. Dziękuję, że mnie pokochałeś, bo trudno żyć bez „tatusiowego” wsparcia.” „Powtarzasz mi, że warto i trzeba walczyć do końca o swoje marzenia (…) Jestem dumny i wdzięczny za to, że mam takiego tatę i taką wartościową rodzinę. Bądź zdrowy, bo jesteś naszym fundamentem.” - to niektóre cytaty z nagrodzonych w senackim Konkursie pt. „List do taty”, listów napisanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ujściu. Organizatorem Konkursu w Wielkopolsce Północnej był senator Adam Szejnfeld. 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu odbyło się uroczyste wręczenie nagród VI edycji konkursu pt. List do Taty”, którego organizatorem na szczeblu okręgowym był senator Adam Szejnfeld. Konkurs miał już swoją szóstą edycję a organizowany jest przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Zespołem „Tato.Net” Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego. 

Przedmiotem konkursu była praca pisemna na temat: ,,Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?", opisująca relacje z ojcem, ojczymem, ojcem zastępczym, opiekunem lub ,,figurą ojca”. Prace oceniane były według kryteriów: samodzielność pracy, prostota, szczerość i autentyczność, umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka - uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie. 

W celu rozstrzygnięcia konkursu na etapie okręgowym powołano specjalną Komisję Konkursową w składzie: 
Przewodnicząca: pani Anna Karmowska - Dyrektor Biura Senatorskiego w Pile. 
Członek: pani Teresa Kasior - Radna Rady Miasta Piły, 
Członek: pan Rafał Zdzierela - Radny Rady Powiatu w Pile.  
                             
Komisja zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom: 
Nagrody: 
1. Olga Pyszka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile 
2. Kornelia Tomaszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu 
3. Natalia Jaremba, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży 
oraz wyróżnienia: 
1. Mateusz Wiedera, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu 
2. Oliwier Hejak, Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie 
3. Sebastian Wróbel, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej 

Podczas spotkania z dziećmi, rodzicami i nauczycielami nagrody i wyróżnienia laureatom wręczył senator Szejnfeld w asyście Anny Karmowskiej, przewodniczącej Komisji Konkursowej. 

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa. Wszystkie oddane prace były bardzo osobiste, wyjątkowe i wzruszające, czasem smutne. W swoich listach, dzieci wyrażały miłość i przywiązanie do swoich ojców, chęć wspólnego spędzania czasu, również tęsknoty za tatą pracującym w odległym miejscu, lub tatą, którego już z nimi nie ma. 

Dzięki tym listom senatorowie, organizatorzy i jurorzy pierwszego etapu, wchodzą w świat dzieci i ich oczami widzą, jaką rolę odgrywają w rodzinach ojcowie, mamy i dziadkowie. Listy, przez swoją autentyczność, niosą ogromny ładunek emocjonalny, który porusza wyobraźnię i serca. 

Nam senatorom, lektura tych listów pozwala zrozumieć jak i czy w dziecięcej codzienności szanuje się godność najmłodszych i przestrzega się ich praw. Obecność obojga rodziców, szacunek, miłość, bezpieczeństwo, nauka, zabawa, rozmowa i czułość, to nie tylko dar dorosłych, to pragnienia i prawa dzieci. Listy napisane przez dzieci pokazują wyraźnie, że w najmniejszym stopniu chodzi o warunki materialne i pieniądze. Bliskość, zainteresowanie, wspólnie spędzony czas, to wartości o wiele bardziej cenione. One dają zadowolenie, szczęśliwe dzieciństwo i uśmiech – mówi senator Szejnfeld. 

fot. i opr. Anna Karmowska, dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group