Propozycje tarczy antykryzysowej senatora Szejnfelda

24.06.2020   Autor: Redakcja
443---78
Senator Adam Szejnfeld przygotował projekt ustawy mającej na celu wsparcie obywateli, pracodawców i pracowników w czasie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. 

Ustawa zawiera rozwiązania składające się na trzy obszary regulacji: propozycje proobywatelskie - domniemania generalne, utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców oraz utrzymanie stanu zatrudnienia pracowników w firmach.  

Wśród rozwiązań, jakie znalazły się w projekcje są m.in.: domniemanie milczącej zgody organurozwiązanie to ma na celu przyspieszenie załatwiania spraw obywateli przez administrację publiczną. Przepis rozstrzyga, że jeśli w określonym ustawowo terminie organ nie rozstrzygnie decyzją sprawy obywatela, to będzie się rozumiało, że załatwił daną sprawę pozytywnie (milcząco). Do zastosowania tego rozwiania nie będą potrzebne tzw. przepisy szczególne. Kolejne to Domniemanie pozytywnej odpowiedzi w przypadku powszechnej interpretacji indywidualnej – przepis przewiduje prawo do uzyskania interpretacji indywidualnej (odpowiedz organu administracji na zapytanie obywatela) przez każdą osobę, która ma zrealizować obowiązek publiczno-prawny. Interpretacja ta ma być wydana w określonym ustawowo czasie i jeśli termin ten nie zostanie dochowany, to będzie uważało się, że sprawa z zapytania obywatela została zaopiniowana pozytywnie. 
Nadto na 48 stronach projektu senator Adam Szejnfeld proponuje zwolnienia podatkowe i składkowe przedsiębiorców, nie tylko dla firm jednoosobowych i po części dla mikroprzedsiębiorców, jak jest to w propozycjach rządowych, lecz również dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla tych największych przedsiębiorstw. Tutaj w miejsce zwolnień proponuje odroczenia, czyli tzw. wakacje podatkowe, wakacje składkowe oraz wakacje kredytowe. 

W ustawie proponowanej przez senatora  znalazły się również dodatkowe rozwiązania dla przedsiębiorstw i ich pracowników, takie jak: rekompensaty finansowe dla firm zamykanych lub ograniczających działalność ze względu na władczą decyzję organów administracji rządowej, prawo zawieszania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorstwa, rozwiązania mające ułatwić przetrwanie firm w specjalnych strefach ekonomicznych, czy ułatwienia w utrzymaniu stanu zatrudnienia pracowników, w tym pochodzących z zagranicy.

Pod ustawą zebrano wymaganą liczbę podpisów senatorów. Teraz projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji społecznych, a następnie do prac legislacyjnych w Senacie.

źródło i fot. biuro senatora Adama Szejnfelda

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group