Odpady nad Gwdą w rejonie ul. Przemysłowej

12.02.2018|Autor: Redakcja

Śmieci nad brzegiem rzeki. To są prawdopodobnie odpady z jakiegoś zakładu lub warsztatu samochodowego. Dziś na takie znalezisko w rejonie ul. Przemysłowej w Pile natrafili pilanie.

– To wygląda tak, jakby ktoś z ciężarówki chciał cały ładunek odpadów wrzucić do rzeki – mówią zbulwersowani, pilanie, którzy powiadomili już o sprawie Straż Miejską w Pile.


fot. nadesłane przez czytelnika asta24

Przeczytaj więcej o: Odpady nad Gwdą w rejonie ul. Przemysłowej, śmieci gwda piła, śmieci rzeka piła, straz miejska w pile

Nie jesteś anonimowy. Twoje IP zostanie zapisane w naszej bazie danych.

 • http://www.effata.of.pl Artur Łazowy

  Jeśli władze miasta Piły rezygnują ze sporządzenia raportu pn.: OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, szczególnie dla dużych firm ze strefy ekonomicznej, to się tak właśnie kończy. Gdybyśmy poważnie traktowali ochronę środowiska i korzystali z dostępnych prawnych rozwiązań, to dzisiaj nie byłoby takich prezentów! 🙁

  Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Procedura Oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia. Środowisko jest tu rozumiane nie tylko jako środowisko przyrodnicze, ale także jako środowisko społeczne.

  Podstawowym aktem prawnym regulującym Ocenę oddziaływania na środowisko w prawie polskim jest ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), która implementuje obowiązki wynikające m.in. z dyrektyw: Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

  Procedura Oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest, gdy przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. O tym, która inwestycja może zostać zakwalifikowana do jednej z powyższych kategorii decyduje rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

  • Art Łajza

   A może zainteresuje w końcu Pana kto z naszych włodarzy kupił ostatnio z pieniędzy przeznaczonych na ochronę środowiska biały terenowy samochód? Czy to jest ochrona środowiska? A może taka prawda Pana nie interesuje?

   • http://www.effata.of.pl Artur Łazowy

    Czy to Pana pytanie, dostałem w liście: Art Łajza (Guest):
    A może zainteresuje w końcu Pana kto z naszych włodarzy kupił ostatnio z pieniędzy przeznaczonych na ochronę środowiska biały terenowy samochód? Czy to jest ochrona środowiska? A może taka prawda Pana nie interesuje?

   • http://www.effata.of.pl Artur Łazowy

    Tak, proszę napisać.

  • felix

   No tak…znów wina Tuska…
   A wystarczyło wyłączyć internet i pójść posprzątać. A tak śmieci leża dalej. W ten oto sposób Pan Artur “naprawia” świat.

  • Grajux

   Tylko szkoda, że pewnie to ktoś w ogóle nie związany z tym co Pan pisze. Bo to równie dobrze mógł przyjechać jakiś chłopak z drugiego końca miasta i ze swojego warsztatu wyrzucić.

   Czy te wszystkie punkty które Pan przytoczył musi spełniać też każdy warsztat samochodowy czy salon? Oraz czy powiat wypełnia ze swojej strony te wszystkie rzeczy które Pan oskarża miasto?

   Jak dla mnie osoba co to zrobiła, powinna w nagrodę czyścić całą rzekę na terenie miasta oczywiście za własne pieniążki.

  • Efektor

   Zadam pytanie….

   Czy jest Pan przez kogoś opłacany?

   Za ile?

   Dlaczego to jednoosobowe stowarzyszenie nie zainteresuje się spalarnią odpadów pod Piłą? Jakoś tutaj ani słowa i ani jednej pańskiej inicjatywy na ten temat.

   Czy zamierza Pan coś z tym zrobić?

 • Bogdan

  Dwie górki śmieci elementów samochodowych są na półwyspie koszyckim od strony ulicy okrężnej (za przystanią żeglarską). Tak dzieje się rok w rok, a przecież na półwysep wiedzie tylko jedna droga, nie można wjeżdżających samochodów jakoś monitorować?

 • xxx

  Z warsztatu ? Prędzej z “dziupli” ……

 • xxx

  Przecież jak ktoś to robił to zapewne pod osłoną nocy. Czy w pobliżu nie ma gdziekolwiek monitoringu ? Na drogach dojazdowych do tego miejsca ?

 • !

  Szanowny Panie myślę że nie wchodzą tu w rachubę duże firmy, proszę udać się w rejon lotniska od strony działek cały lasek jest zaśmiecony eternitem, gruzem, różnymi odpadami zwózka tego dziadostwa trwa od lat.Nikt dosłownie nikt nic nie robi w tym zakresie nic.