Składowisko wydzierżawione

11.11.2017|Autor: Klaudia Michalska

Działająca pod marką Eneris Surowce spółka Altvalter Piła wydzierżawiła składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzie. Umowa weszła w życie 31 października 2017 roku i będzie obowiązywała przez 30 lat.

Jak informuje Bartosz Lewicki, rzecznik prasowy grupy ENERIS: – Powstanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Kłodzie to dobra wiadomość dla powiatu pilskiego, możliwa będzie efektywna i racjonalna gospodarka odpadami oraz surowcami. Altvater planuje też przeniesienie do Kłody części operacji, które są obecnie prowadzone na terenie bazy w Pile. Zmiana będzie dotyczyć m.in. odpadów wielkogabarytowych, które są teraz przywożone na ulicę Łączną i tam przerabiane na mniejsze elementy trafiające do Kłody. Teraz cały proces odbędzie się w jednym miejscu.

Składowisko odpadów znajduje się w Kłodzie koło Piły. Na powierzchni 17 ha przyjmowane są odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Piły i ościennych gmin. W pobliżu składowiska działa sortownia mechaniczna, jak również powstaje instalacja biologicznego przetwarzania odpadów. Umowa dzierżawy została podpisana na 30 lat z możliwością przedłużenia. Po zamknięciu składowiska, Altvater Piła zobowiązany jest do przeprowadzenia jego pełnej rekultywacji oraz przeprowadzenia monitoringu środowiskowego.

Przeczytaj więcej o: altvater kloda, eneris kloda, skladowisko wydzierzawione, skladowsko smieci kloda

Nie jesteś anonimowy. Twoje IP zostanie zapisane w naszej bazie danych.