Duże zmiany w budżecie Piły

27.03.2015   Autor: Redakcja
---

Na najbliższej sesji Rady Miasta w Pile radni zajmą się m.in. zmianami w zapisach Wieloletniej Prognozy Miasta Piły na lata 2015 – 2024 oraz w budżecie Miasta Piły na 2015 rok.

Dzięki otrzymanym środkom m.in. na dofinansowanie „Przebudowy ul. Przemysłowej w Pile – I etap” z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” czyli tzw. „schetynówki”, środkom pochodzącym ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT oraz z tytułu innych dochodów budżet Gminy na 2015 rok zwiększy się o blisko 6 mln zł.

W związku z tym zaproponowano wprowadzenie do planu wydatków na 2015 rok nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie nakładów finansowych w już realizowanych, w tym m.in.:

- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap,

- Dokapitalizowanie INWEST – PARK Sp. z o.o.,

- Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile,

- Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile,

- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

- „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem”, w którego kosztach będzie partycypować Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory.

Ponadto gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2015 – 2018” w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”, w związku z tym zaproponowano wpisanie do wykazu przedsięwzięć WPF następujących zadań:

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,

- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile,

- Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile,

- „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 15 marca 2015 r.
o przyznaniu gminie dotacji w kwocie 990 000 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina przeznaczy środki na to zadanie.

*

Najbliższa sesja odbędzie się we wtorek, 31 marca w Sali Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego. Transmisja sesji w TV Asta od godz. 12.00.

mat. UM w Pile

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group