Pozostałe

Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Zbliżają się coroczne obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oficjalnie zainicjowane w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy. Corocznie obywają się one 28 kwietnia na różnych szczeblach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym.

Równolegle do powyższych wydarzeń obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, koordynowany przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy po raz kolejny będą wspierane również na terenie Wielkopolski przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz jednostki regionalne Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, a także Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
W dniach 25-27 kwietnia br. w zakładach pracy zgłoszonych przez pracodawców do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, utrwalane będą dobre praktyki w zakresie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp w różnych formach. Część z nich, która złożyła odpowiednie deklaracje, skorzysta ze wsparcia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, jak i współpracujących partnerów w postaci szkoleń, instruktaży, pokazów, ćwiczeń, poradnictwa i publikacji.

Około 100 pracodawców z Wielkopolski zadeklarowało swój udział w obchodach Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Wydarzenie zostało także objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa i Wojewody Wielkopolskiego.
 
Data:
sobota, 27 kwiecień 2024 r.

Godzina:
00:00

Miejsce:
Wielkopolska
Inne wydarzenia
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group