Mistrz energetyk – automatyk

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

Zarząd Spółki „ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Pile poszukuje osoby na stanowisko:

Mistrz energetyk – automatyk

Wymagania dla stanowiska pracy:

• Wykształcenie wyższe kierunkowe ( preferowany będzie inżynier elektryk lub inżynier automatyk)
• Minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku średniego szczebla zarządzania
• Aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych ( E+D)
• Bardzo dobra znajomość wymagań prawnych w obszarze prawa energetycznego
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE
• Wiedza z zakresu podstawowych układów automatyki
• Znajomość wizualizacji SCADA ( Citect)
• Mile widziana znajomość sterowników TWIDO, S7 300 ( sieci Ethernet, profibus PA i DP, AS – i ) i przetwornic częstotliwości
• Umiejętność prawidłowej organizacji pracy własnej i podległego zespołu
• Umiejętność trafnej oceny sytuacji ( np. awaria) i podejmowanie prawidłowych decyzji ( często pod presją czasu)
• Prawo jazdy kategorii „B”
• Wysoka motywacja do pracy
• Sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych
• Umiejętność zarządzania zespołem ludzkim.

Zakres obowiązków na tym stanowisku pracy będzie obejmował między innymi następujące zadania:

• Natychmiastowe reagowanie na zaistniałe awarie i sprawne ich usuwanie
• Organizowanie pogotowia elektroenergetycznego
• Zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla Spółki – prowadzenie prawidłowej gospodarki w tym zakresie – ciągłe dążenie do optymalizacji wskaźnika energochłonności procesów technologicznych
• Prawidłowa eksploatacja oraz utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn , urządzeń i całej infrastruktury elektroenergetycznej oraz systemów sterowania
• Prowadzenie prawidłowej działalności remontowo – konserwacyjnej maszyn i urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych ( prowadzenie działalności prewencyjnej w tym zakresie)
• Zajmowanie się ogółem spraw związanych z automatyką występującą w Spółce – rozbudowa systemów sterowania – opiniowanie projektów z tego zakresu
• Udział w przeglądach i odbiorach technicznych obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod kątem prawidłowości funkcjonowania w zakresie elektroenergetycznym i układów sterowania
• Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisowania urządzeń energetycznych i automatyki
• Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z obszarem działania zespołu elektryków i automatyków.

Zatrudnionej osobie Spółka oferuje:

• Pracę w stabilnej Firmie
• Dobre wynagrodzenie
• Nowoczesne narzędzia pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia specjalistyczne.

Aplikacje należy składać na adres:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Chopina 2
64 – 920 Piła
z dopiskiem „ Energetyk”
lub na e-mail: mwik@mwik.pila.pl

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty należy składać do 15 lutego 2019 roku.

Nazwa firmy: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Adres firmy: ul. Chopina 2, 64 – 920 Piła
Strona www: www.mwik.pila.pl
Email: mwik@mwik.pila.pl
Telefon:
Miejsce pracy: Piła