Kalendarium

czwartek 18 Styczeń 2018

Fundusze unijne na START – spotkanie informacyjne

Miejsce: Sala zielona

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza wszystkich planujących uruchomienie własnej firmy na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej” które odbędzie się w dniu 18 stycznia br., od godziny 12:00 do godziny 14:00, w sali zielonej Inwest-Park (Piła, ul. Dąbrowskiego 8).

W programie:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
• Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
• Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
• Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
• Działanie 1.1 i Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
• Inicjatywa LEADER
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• Program Wsparcie w starcie
• Mikropożyczki
• Inicjatywa JEREMIE

Zgłoszenia należy przesłać na adres biuro@inwestpark.pila.pl do dnia 16 stycznia br.

Data: 18 Styczeń 2018

Godzina rozpoczęcia: 12:00

Miejsce: Sala zielona

Adres: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8

Nie jesteś anonimowy. Twoje IP zostanie zapisane w naszej bazie danych.