Staże i doposażanie szkół w Pile

10.03.2019|Autor: Magdalena Lach

Szkoła przy Teatralnej w Pile wzbogaciła się o nową pracownię komputerową. W ramach projektu „Czas Zawodowców Bis – Zawodowa Wielkopolska” placówka zyskała 15 nowych komputerów o wartości prawie 55 tysięcy zł. Projekt jest realizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego i wspiera już ponad 80 szkół.

-Ćwiczymy młodzież w taki sposób, uczymy w taki sposób, aby oni po pierwsze, mieli takie umiejętności i zasoby, żeby na tym rynku pracy się odnaleźli, ale też po to, żeby przygotować ich do mobilności, jaka dzisiaj w zmieniającym się rynku pracy obowiązuje – tłumaczy Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu

W ramach projektu szkoły doposażane są w sprzęt. W szkole przy Teatralnej komputery stanowią istotny element zajęć lekcyjnych. Uczniowie doskonalą umiejętności obsługi programów komputerowych. W Pile do projektu „Czas Zawodowców Bis” przystąpiło już 8 szkół. W jego ramach nie tylko doposażane są szkoły, ale również prowadzone są staże dla uczniów w 32 zawodach. Z projektu korzystają też nauczyciele, którzy mogą podnosić swoje kwalifikacje dzięki kursom i studiom podyplomowym. Projekt realizowany będzie do 2022 roku, a nabory na kolejne staże wciąż trwają.

Przeczytaj więcej o: Czas Zawodowców Bis w Pile, doposażanie szkół w Pile Czas Zawodowców, Dorota Kinal Czas Zawodowców Piła, komputery w szkole przy Teatralnej w Pile, staże Czas Zawodowców Piła, szkoła przy Teatralnej w Pile z nową pracownią komputerówą, szkoła Teatralna w Pile Czas Zawodowców

Nie jesteś anonimowy. Twoje IP zostanie zapisane w naszej bazie danych.