Jak zapłacić niski ZUS w przyszłym roku?

27.12.2018   Autor: Redakcja

Od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. „małego ZUS-u”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Aby skorzystać z ulgi trzeba zgłosić taką chęć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych tylko do 8 stycznia.

Co oznacza „mały ZUS”?
Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63.000,00 zł), będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne.

„Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości.

"Mały ZUS" przez 36 miesięcy
Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Osoba, która chce opłacać składki na nowych zasadach musi złożyć w terminie 7 dni dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia.

Kto może skorzystać z nowej ulgi?
Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:
jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),
w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy,
nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",
nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Ważne!
Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.


opr. Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
Pogoda
PIŁA Pogoda
Więcej informacji
PROGRAM TV ASTA
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group