Symulatory medyczne w PWSZ

12.06.2018|Autor: Redakcja

Symulatory medyczne i specjalistyczne strefy szkoleniowe – fascynujące metody kształcenia kadr ochrony zdrowia XXI wieku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Symulatory umożliwiające odtwarzanie mechanizmów fizjologicznych m.in. krwawienia i oddychania, kilkadziesiąt scenariuszy skomplikowanych przypadków medycznych, zaawansowany system audiowizualny, dzięki któremu możliwe będzie rejestrowanie zajęć w celach dydaktycznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, staje się ważnym regionalnym ośrodkiem nowoczesnego kształcenia kadr medycznych. Dla ich potrzeb Uczelnia właśnie tworzy CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Jego celem będzie odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych.
Symulację medyczną uznaje się obecnie za jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Co istotne, PWSZ w Pile będzie prowadziła Centrum w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile.
Czego więc nauczą się studenci? Ćwiczyć będą przypadki skomplikowane i rzadkie oraz sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w warunkach klinicznych w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu, nie spowoduje krzywdy pacjenta. Centrum umożliwi zdobycie umiejętności technicznych z wykorzystaniem zaawansowanych symulatorów-pacjentów. Studenci nauczą się uzyskiwania dostępów donaczyniowych, symulacji laparoskopii i innych inwazyjnych zabiegów medycznych. Cały ten proces odbywał się będzie w specjalistycznych pracowniach tzw. wysokiej i niskiej wierności, które stanowić będą kopię sal i pracowni szpitalnych. Całkowity koszt powstania tego najnowocześniejszego centrum w regionie, to 2 mln 557 tys. zł.

SPECJALISTYCZNE STREFY DLA KSZTAŁCENIA KADR OCHRONY ZDROWIA
Uczelnia doskonali także kształcenia na kierunkach: fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne.
Specjalnie dla studentów powstają strefy, które przygotują do praktycznej pracy z pacjentem oraz do współpracy z innymi służbami ratunkowymi. Dzięki środkom z Ministerstwa – 808 tys. zł oraz środkom własnym PWSZ – 202 tys. zł, na terenie Uczelni powstanie strefa jazdy na wózkach inwalidzkich – wyposażona w urządzenia imitujące bariery architektoniczne o różnym stopniu trudności. Strefa przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kierunku fizjoterapia, obejmujące naukę bezpiecznego upadania, transfery z wózka, wykonywania balansu i prawidłowej jazdy. W efekcie, przyszli fizjoterapeuci będą w pełni przygotowani do prowadzenia instruktażu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w zakresie poruszania się na wózkach. Strefa stanowić, będzie uzupełnienie utworzonego w 2014 r. Centrum Fizjoterapii PWSZ w Pile.
Kolejną inwestycją będzie strefa symulacji z zakresu ratownictwa medycznego – przeznaczona do przeprowadzania symulowanych akcji ratunkowych w terenie. Stworzenie tej strefy wpłynie na usprawnienie współpracy ze służbami ratunkowymi, w tym: strażą pożarną i policją. Poprzez wyposażenie placu w kamery, możliwa będzie pełna i dokładna rejestracja przeprowadzanych symulacji, a wspólne ćwiczenia pozwolą na lepsze wyszkolenie ratowników medycznych.

Dzięki najnowocześniejszemu zapleczu, studiowanie w PWSZ w Pile, zapewni połączenie akademickiej wiedzy teoretycznej z niezbędną praktyką. Efektem będzie doskonale przygotowaną kadra, która od razu po zakończeniu studiów, gotowa będzie wykorzystać zdobyte umiejętności w życiu zawodowym.

Przeczytaj więcej o: fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne., PWSZ Piła, strefa jazdy na wózkach inwalidzkich, Symulatory medyczne i specjalistyczne strefy szkoleniowe

Nie jesteś anonimowy. Twoje IP zostanie zapisane w naszej bazie danych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.