O strategii rozwoju oświaty w powiecie

18.05.2017|Autor: Michalina Pieczyńska

Kształcenie zawodowe – to na nie stawia powiat pilski opracowując Strategię Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego. Dokument powstaje w oparciu o konsultacje nie tylko z przedstawicielami szkół, ale także pracodawcami, którzy przede wszystkim mają okazję zaprezentować swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników.

W tej chwili praktycznie nie ma tygodnia, kiedy nie dochodzą do mnie słuchy, wręcz oferty nawiązania współpracy. Czy to z określonym pracodawcą, który chce, żeby pod auspicjami jego firmy powstała klasa patronacka. Czy wręcz szkoły zawierają umowy współpracy z uczelniami – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Chęć utworzenia klas patronackich zgłosiła między innymi Dolina Noteci i Hjort Knutsen. Nie bez znaczenia są także ruchy na pilskim rynku pracy, czyli pojawienie się firm z branży elektronicznej. Strategia ma obejmować 10 lat i obowiązywać od 1 września 2017, jej głównym zadaniem jest wyznaczenie kierunków, w których zmierza pilska oświata.

Przeczytaj więcej o: O strategii rozwoju oświaty w powiecie, powiat pilski, starosta pilski

Nie jesteś anonimowy. Twoje IP zostanie zapisane w naszej bazie danych.

  • Zainteresowany

    Czy w związku ze strategią nadal nie będą otwierane klasy zawodowe, bo brakuje 2-3 kandydatów, a będzie to przerzucane do klas ogólnokształcących, których jest zdecydowanie za dużo. Czy może w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy i skoro ogłasza wszem i wobec konieczność kształcenia zawodowe, to będzie to realizowane, a nie tylko omawiane.