Zakończenie roku szkolnego 3 klasy w krzyskim liceum

09.05.2017|Autor: Czytelnik asta24.pl

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w sali kina w Krzyżu Wlkp. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych maturzystów. Było to niezwykłe wydarzenie, gdyż pierwszy rocznik kończył edukację w nowej odsłonie Krzyskiego liceum.

Udział w nim wzięli: władze miasta, radni Rady Miejskiej, emerytowani dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Krzyżu Wlkp., rodzice, uczniowie oraz grono pedagogiczne. Wszystkich zebranych powitała dyrektor ZSO R.Dahmani, która pogratulowała uczniom ukończenia szkoły i życzyła powodzenia na egzaminie maturalnym.

Abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia liceum. Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy otrzymali wysokie wyniki w nauce i promowali szkołę w środowisku, a także budowali jej pozytywny wizerunek. Są to: A. Kaźmierczak, M. Gapska, A. Kowalska, J. Popławski, D. Rybarczyk, Ł. Zydor, D. Sajczyk, K.Sekuterska, K. Wiśniewska.

Tytuł Prymus – Absolwent Szkoły otrzymał A. Kaźmierczak, który osiągnął najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę zachowania przez trzyletni okres nauki. Godnie reprezentował szkołę w konkursach i zawodach sportowych w środowisku lokalnym i regionalnym. Dwukrotnie otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Podziękowania złożono nauczycielom, a także rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły.

Druga część uroczystości składała się z programu artystycznego, przygotowanego przez p. V. Vashchuk oraz uczniów klasy drugiej liceum. Śpiewom, wspomnieniom i żartom nie było końca.

Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień, na pewno na długo pozostanie w pamięci tegorocznych absolwentów. Może po latach przypomną sobie tych, którzy tu zostali: troskliwych nauczycieli, młodszych kolegów i koleżanki. Przecież to tutaj zrodziły się ich przyjaźnie, emocje i plany na przyszłość. To, co do niedawna było obce i nieznane – stało się zrozumiałe i bliskie. Miejmy nadzieję, że praca, którą wykonali przez trzy lata nauki przyniesie oczekiwane efekty, a plany na przyszłość nabiorą konkretnych kształtów. Karol Wojtyła napisał: ” Dojrzałość jest w miłości, która przemienia bojaźń”. Oby tej miłości i odwagi nigdy im nie zabrakło.


fot. i opr. Grażyna Piasek, psycholog z ZSO Krzyż

Przeczytaj więcej o: Zakończenie roku szkolnego 3 klasy w Krzyskim liceum

Nie jesteś anonimowy. Twoje IP zostanie zapisane w naszej bazie danych.