Szansa na pracę dla długotrwale bezrobotnych

11.01.2017|Autor: AK

Ruszył nabór do projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” dla osób długotrwale bezrobotnych. Program ten jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do przyszłego roku szans na zatrudnienie 50 uczestników projektu (26 kobiet i 24 mężczyzn) powyżej 30. roku życia, zamieszkujących na terenie powiatów: pilskiego, złotowskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego; w szczególności kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Uczestnicy mają zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe teoretyczne i praktyczne, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy. Każdy będzie objęty indywidualnym programem szkolenia, m.in. kurs magazyniera, zawodowego kierowcy, czy projektanta grafiki i multimediów. Ponadto każdy z uczestników otrzyma stypendium szkoleniowe i stażowe oraz bezpłatne materiały szkoleniowe i catering.

Zgłoszenie do projektu na podstawie formularza rekrutacyjnego. Wypełniony formularz należy wysłać na adres Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile lub na adres mailowy biuro@izba.pila.pl

Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji, pierwszeństwo będą miały osoby powyżej 50. roku życia i długotrwale bezrobotne lub niepełnosprawne.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa. Wartość projektu to 912 353,13 zł.

Przeczytaj więcej o: bezrobocie piła, darmowe szkolenia piła, inwest park piła, praca czarnków, praca piła, praca trzcianka, praca złotów, pup piła, staże piła, szkolenia dla bezrobotnych piła, urząd pracy piła

Nie jesteś anonimowy. Twoje IP zostanie zapisane w naszej bazie danych.